Tin tức ngành lọc nước

Sản phẩm của Tin tức ngành lọc nước

Giảm giá 15%

Hóa chất chống cáu cặn

60,000đ 70,000đ
Giảm giá 15%

Gia ven

18,000đ 21,000đ
Giảm giá 15%

Hoá chất rửa màng tổng hợp (VN)

180,000đ 210,000đ
Giảm giá 15%

Hoá chất rửa màng vô cơ

300,000đ 350,000đ
Giảm giá 15%

Hoá chất rửa màng hữu cơ

300,000đ 350,000đ
Giảm giá 15%

NaOH (xút)

30,000đ 35,000đ
Giảm giá 15%

Clorin

78,000đ 91,000đ
Giảm giá 15%

Axit chanh (axit citric)

60,000đ 70,000đ
Giảm giá 15%

Axit H2SO4

36,000đ 42,000đ
Giảm giá 15%

Axit HCL

18,000đ 21,000đ
Giảm giá 15%

ĐÈN DIỆT KHUẨN PHÒNG UV60W

900,000đ 1,050,000đ
Giảm giá 15%

ĐÈN DIỆT KHUẨN PHÒNG UV40W

660,000đ 770,000đ
Giảm giá 15%

ĐÈN USA-Darlly-GPH UV40

3,120,000đ 3,640,000đ
Giảm giá 15%

ĐÈN USA-Darlly-GPH UV28

2,820,000đ 3,290,000đ
Giảm giá 15%

ĐÈN USA-Darlly-GPH UV23

2,340,000đ 2,730,000đ
Giảm giá 15%

ĐÈN USA-Darlly-GPH UV14

1,860,000đ 2,170,000đ
Giảm giá 15%
Quà tặng

Đèn USA-Darlly-TUV 80m3

46,800,000đ 54,600,000đ

ĐÈN USA-Darlly-TUV UV330

Liên hệ
Giảm giá 15%
Quà tặng

ĐÈN USA-Darlly-TUV UV220

21,600,000đ 25,200,000đ
Giảm giá 15%
Quà tặng

ĐÈN USA-Darlly-TUV UV165

18,000,000đ 21,000,000đ
Giảm giá 15%
Quà tặng

ĐÈN USA-Darlly-TUV UV110

10,200,000đ 11,900,000đ
Giảm giá 15%

ĐÈN USA-Darlly-TUV UV55

2,280,000đ 2,660,000đ
Giảm giá 15%

ĐÈN USA-Darlly-TUV UV30

1,620,000đ 1,890,000đ
Giảm giá 15%

ĐÈN USA-Darlly-TUV UV25

1,500,000đ 1,750,000đ
Chia sẻ: Facebook , Twitter , Google