Lõi lọc nước Hàn Quốc

Lõi lọc nước Hàn Quốc chính hãng giá rẻ nhất dùng cho cây lọc nước nóng lạnh và các máy lọc nước nhập khẩu Hàn Quốc, dạng nối nhanh

Các Sản phẩm của Lõi lọc nước Hàn Quốc

Lõi lọc số 1 Hàn Quốc Sediment dùng cho cây nóng lạnh

Lõi lọc số 1 Hàn Quốc Sediment dùng cho cây nóng lạnh

96,000đ

-4% 100,000đ

Lõi lọc số 1 Hàn Quốc Sediment dùng cho cây nóng lạnh Đã bán(455)
Lõi lọc nước số 2 Hàn Quốc Precarbon dùng cho cây nóng lạnh

Lõi lọc nước số 2 Hàn Quốc Precarbon dùng cho cây nóng lạnh

105,000đ

-13% 120,000đ

Lõi lọc nước số 2 Hàn Quốc Precarbon dùng cho cây nóng lạnh Đã bán(424)
Lõi lọc nước số 4 Hàn Quốc Postcarbon dùng cho cây nóng lạnh

Lõi lọc nước số 4 Hàn Quốc Postcarbon dùng cho cây nóng lạnh

108,000đ

-10% 120,000đ

Lõi lọc nước số 4 Hàn Quốc Postcarbon dùng cho cây nóng lạnh Đã bán(416)
Lõi lọc nước số 5 Hàn Quốc GAC- T33 dùng cho cây nóng lạnh

Lõi lọc nước số 5 Hàn Quốc GAC- T33 dùng cho cây nóng lạnh

105,000đ

-13% 120,000đ

Lõi lọc nước số 5 Hàn Quốc GAC- T33 dùng cho cây nóng lạnh Đã bán(457)
Lõi lọc nước số 6 Hàn Quốc Nano Siver loại A dùng cho cây nóng lạnh

Lõi lọc nước số 6 Hàn Quốc Nano Siver loại A dùng cho cây nóng lạnh

210,000đ

-9% 230,000đ

Lõi lọc nước số 6 Hàn Quốc Nano Siver loại A dùng cho cây nóng lạnh Đã bán(431)
Lõi lọc nước số 7 Hàn Quốc Alkaline dùng cho cây nóng lạnh

Lõi lọc nước số 7 Hàn Quốc Alkaline dùng cho cây nóng lạnh

114,000đ

-9% 125,000đ

Lõi lọc nước số 7 Hàn Quốc Alkaline dùng cho cây nóng lạnh Đã bán(444)
Lõi lọc nước số 8 Hàn Quốc Hydrogen dùng cho cây nóng lạnh

Lõi lọc nước số 8 Hàn Quốc Hydrogen dùng cho cây nóng lạnh

147,000đ

-9% 160,000đ

Lõi lọc nước số 8 Hàn Quốc Hydrogen dùng cho cây nóng lạnh Đã bán(473)
Chia sẻ: Facebook , Twitter , Google