Lưới chặn hạt

Vai trò: Ngăn không cho hạt/vật liệu lọc lọt qua đường ống dẫn nước sau xử lý (nước sạch) trong cột lọc, bảo vệ màng R.O

Các Sản phẩm của Lưới chặn hạt

Lưới chặn hạt cột 2162

Lưới chặn hạt cột 2162

Liên hệ
Lưới chặn hạt cột 2162 Đã bán(485)
Lưới chặn hạt cột 2472

Lưới chặn hạt cột 2472

Liên hệ
Lưới chặn hạt cột 2472 Đã bán(521)
Lưới chặn hạt cột 3072

Lưới chặn hạt cột 3072

Liên hệ
Lưới chặn hạt cột 3072 Đã bán(549)
Lưới chặn hạt cột 3672

Lưới chặn hạt cột 3672

Liên hệ
Lưới chặn hạt cột 3672 Đã bán(603)
Lưới chặn hạt cột 3694

Lưới chặn hạt cột 3694

Liên hệ
Lưới chặn hạt cột 3694 Đã bán(398)
Lưới chặn hạt cột 4072

Lưới chặn hạt cột 4072

Liên hệ
Lưới chặn hạt cột 4072 Đã bán(403)
Lưới chặn hạt cột 4094

Lưới chặn hạt cột 4094

Liên hệ
Lưới chặn hạt cột 4094 Đã bán(418)
Lưới chặn hạt cột 4872

Lưới chặn hạt cột 4872

Liên hệ
Lưới chặn hạt cột 4872 Đã bán(451)
Lưới chặn hạt cột 4894

Lưới chặn hạt cột 4894

Liên hệ
Lưới chặn hạt cột 4894 Đã bán(412)
Lưới chặn hạt cột 6094/6294/6386

Lưới chặn hạt cột 6094/6294/6386

Liên hệ
Lưới chặn hạt cột 6094/6294/6386 Đã bán(453)
Lưới chặn hạt cột 7294

Lưới chặn hạt cột 7294

Liên hệ
Lưới chặn hạt cột 7294 Đã bán(470)
Lưới chặn hạt van nhỏ, cột nhỏ

Lưới chặn hạt van nhỏ, cột nhỏ

Liên hệ
Lưới chặn hạt van nhỏ, cột nhỏ Đã bán(402)
Lưới chặn hạt van to

Lưới chặn hạt van to

Liên hệ
Lưới chặn hạt van to Đã bán(399)
Chia sẻ: Facebook , Twitter , Google