Lưới chặn hạt

Vai trò: Ngăn không cho hạt/vật liệu lọc lọt qua đường ống dẫn nước sau xử lý (nước sạch) trong cột lọc, bảo vệ màng R.O

Sản phẩm của Lưới chặn hạt

Lưới chặn hạt van to

Liên hệ
Đã bán(162)

Lưới chặn hạt van nhỏ, cột nhỏ

Liên hệ
Đã bán(163)

Lưới chặn hạt cột 7294

Liên hệ
Đã bán(177)

Lưới chặn hạt cột 6094/6294/6386

Liên hệ
Đã bán(193)

Lưới chặn hạt cột 4894

Liên hệ
Đã bán(172)

Lưới chặn hạt cột 4872

Liên hệ
Đã bán(167)

Lưới chặn hạt cột 4094

Liên hệ
Đã bán(173)

Lưới chặn hạt cột 4072

Liên hệ
Đã bán(161)

Lưới chặn hạt cột 3694

Liên hệ
Đã bán(169)

Lưới chặn hạt cột 3672

Liên hệ
Đã bán(190)

Lưới chặn hạt cột 3072

Liên hệ
Đã bán(207)

Lưới chặn hạt cột 2472

Liên hệ
Đã bán(218)

Lưới chặn hạt cột 2162

Liên hệ
Đã bán(179)
Chia sẻ: Facebook , Twitter , Google