Hóa chất phụ da ngành lọc nước

Sản phẩm của Hóa chất phụ da ngành lọc nước

Hóa chất chống cáu cặn

Liên hệ
Đã bán(295)

Gia ven

Liên hệ
Đã bán(259)

Hoá chất rửa màng tổng hợp (VN)

Liên hệ
Đã bán(182)

Hoá chất rửa màng vô cơ

Liên hệ
Đã bán(187)

Hoá chất rửa màng hữu cơ

Liên hệ
Đã bán(264)

NaOH (xút)

Liên hệ
Đã bán(239)

Clorin

Liên hệ
Đã bán(186)

Axit chanh (axit citric)

Liên hệ
Đã bán(830)

Axit H2SO4

Liên hệ
Đã bán(230)

Axit HCL

Liên hệ
Đã bán(298)

Hạt ODM - Nga

Liên hệ
Đã bán(221)

QUẶNG CÁT MANGAN GREENSAND PLUS A8042

Liên hệ
Đã bán(293)

Magie Oxit dạng hạt Corosex A8011(20,1kg/bao)

Liên hệ
Đã bán(174)

Quặng Mangan Clark Birm A8006

Liên hệ
Đã bán(265)

Nhựa Mixed Bed MB400 – Purolite

Liên hệ
Đã bán(304)

Nhựa Anion IRA401 (CL) – Dow

Liên hệ
Đã bán(201)

Nhựa Cation IR100Na- Dow

Liên hệ
Đã bán(181)

Nhựa Mixbed Misubishi SMT100L-sản xuất tại JAPAN

Liên hệ
Đã bán(183)

Nhựa Anion Misubishi UBA120-sản xuất tại JAPAN

Liên hệ
Đã bán(200)

Nhựa Cation Misubishi UBK08 sản xuất tại Japan

Liên hệ
Đã bán(175)

Nhựa Cation Misubishi UBK08 sản xuất tại Korean

Liên hệ
Đã bán(179)

Hạt nhựa Cation Lanxess M500 - Đức

Liên hệ
Đã bán(370)

Hạt nhựa Cation HCRS (NA) - Dow

Liên hệ
Đã bán(293)

Hạt nhựa Cation IR100H - Dow

Liên hệ
Đã bán(259)

Hạt nhựa Cation IR100Na - Dow

Liên hệ
Đã bán(368)
Chia sẻ: Facebook , Twitter , Google