Màng RO Công Nghiệp

Màng lọc RO công nghiệp  là các thành phần màng hợp chất thơm cực kỳ thấp áp dụng cho việc khử muối nước mặt và nước ngầm.

Sản phẩm của Màng RO Công Nghiệp

Giảm giá 15%
Quà tặng

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model TMG20-400

17,400,000đ 20,300,000đ
Giảm giá 15%
Quà tặng

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model TM720D-400

16,800,000đ 19,600,000đ
Giảm giá 15%
Quà tặng

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model TM720-400

16,800,000đ 19,600,000đ
Giảm giá 16%
Quà tặng

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model AG- 4040

5,340,000đ 6,320,000đ
Giảm giá 15%
Quà tặng

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model AK - 4040

5,340,000đ 6,230,000đ
Giảm giá 15%
Quà tặng

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model BW30-400

15,600,000đ 18,200,000đ

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model BW30-365

Liên hệ
Giảm giá 15%
Quà tặng

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model BW30-4040

5,640,000đ 6,580,000đ
Giảm giá 15%
Quà tặng

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model LCLE-4040

5,760,000đ 6,720,000đ
Giảm giá 15%
Quà tặng

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model SW21-8040

18,600,000đ 21,700,000đ
Giảm giá 15%
Quà tặng

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model SW21-4040

6,600,000đ 7,700,000đ
Giảm giá 15%
Quà tặng

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model SW11- 4021

5,220,000đ 6,090,000đ
Giảm giá 25%
Quà tặng

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model SW11- 2540

5,220,000đ 6,900,000đ
Giảm giá 15%
Quà tặng

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model SW11- 2521

4,200,000đ 4,900,000đ
Giảm giá 15%
Quà tặng

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model ULP22-8040

10,800,000đ 12,600,000đ
Giảm giá 15%
Quà tặng

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model LP22-8040

10,800,000đ 12,600,000đ
Giảm giá 15%

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model ULP31-4040

2,880,000đ 3,360,000đ
Giảm giá 15%

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model ULP21-4040

2,880,000đ 3,360,000đ
Giảm giá 16%

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model LP21-4040

2,840,000đ 3,360,000đ
Giảm giá 15%

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model ULP21-4021

2,520,000đ 2,940,000đ
Chia sẻ: Facebook , Twitter , Google