Màng RO Công Nghiệp

Màng lọc RO công nghiệp  là các thành phần màng hợp chất thơm cực kỳ thấp áp dụng cho việc khử muối nước mặt và nước ngầm.

Sản phẩm của Màng RO Công Nghiệp

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model TMG20-400

17,400,000đ

-15% 20,300,000đ

Đã bán(152)

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model TM720D-400

16,800,000đ

-15% 19,600,000đ

Đã bán(160)

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model TM720-400

16,800,000đ

-15% 19,600,000đ

Đã bán(148)

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model AG- 4040

5,340,000đ

-16% 6,320,000đ

Đã bán(151)

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model AK - 4040

5,340,000đ

-15% 6,230,000đ

Đã bán(162)

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model BW30-400

15,600,000đ

-15% 18,200,000đ

Đã bán(142)

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model BW30-365

Liên hệ
Đã bán(154)

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model BW30-4040

5,640,000đ

-15% 6,580,000đ

Đã bán(148)

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model LCLE-4040

5,760,000đ

-15% 6,720,000đ

Đã bán(170)

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model SW21-8040

18,600,000đ

-15% 21,700,000đ

Đã bán(136)

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model SW21-4040

6,600,000đ

-15% 7,700,000đ

Đã bán(157)

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model SW11- 4021

5,220,000đ

-15% 6,090,000đ

Đã bán(158)

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model SW11- 2540

5,220,000đ

-25% 6,900,000đ

Đã bán(145)

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model SW11- 2521

4,200,000đ

-15% 4,900,000đ

Đã bán(150)

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model ULP22-8040

10,800,000đ

-15% 12,600,000đ

Đã bán(153)

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model LP22-8040

10,800,000đ

-15% 12,600,000đ

Đã bán(146)

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model ULP31-4040

2,880,000đ

-15% 3,360,000đ

Đã bán(140)

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model ULP21-4040

2,880,000đ

-15% 3,360,000đ

Đã bán(152)

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model LP21-4040

2,840,000đ

-16% 3,360,000đ

Đã bán(148)

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model ULP21-4021

2,520,000đ

-15% 2,940,000đ

Đã bán(150)
Chia sẻ: Facebook , Twitter , Google