Màng RO Công Nghiệp

Màng lọc RO công nghiệp  là các thành phần màng hợp chất thơm cực kỳ thấp áp dụng cho việc khử muối nước mặt và nước ngầm.

Các Sản phẩm của Màng RO Công Nghiệp

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model ULP21-4021

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model ULP21-4021

2,520,000đ

-15% 2,940,000đ

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model ULP21-4021 Đã bán(424)
MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model LP21-4040

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model LP21-4040

2,840,000đ

-16% 3,360,000đ

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model LP21-4040 Đã bán(375)
MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model ULP21-4040

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model ULP21-4040

2,880,000đ

-15% 3,360,000đ

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model ULP21-4040 Đã bán(386)
MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model ULP31-4040

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model ULP31-4040

2,880,000đ

-15% 3,360,000đ

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model ULP31-4040 Đã bán(388)
MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model LP22-8040

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model LP22-8040

10,800,000đ

-15% 12,600,000đ

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model LP22-8040 Đã bán(405)
MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model ULP22-8040

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model ULP22-8040

10,800,000đ

-15% 12,600,000đ

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model ULP22-8040 Đã bán(397)
MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model SW11- 2521

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model SW11- 2521

4,200,000đ

-15% 4,900,000đ

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model SW11- 2521 Đã bán(405)
MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model SW11- 2540

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model SW11- 2540

5,220,000đ

-25% 6,900,000đ

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model SW11- 2540 Đã bán(410)
MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model SW11- 4021

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model SW11- 4021

5,220,000đ

-15% 6,090,000đ

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model SW11- 4021 Đã bán(399)
MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model SW21-4040

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model SW21-4040

6,600,000đ

-15% 7,700,000đ

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model SW21-4040 Đã bán(438)
MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model SW21-8040

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model SW21-8040

18,600,000đ

-15% 21,700,000đ

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model SW21-8040 Đã bán(393)
MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model LCLE-4040

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model LCLE-4040

5,760,000đ

-15% 6,720,000đ

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model LCLE-4040 Đã bán(412)
MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model BW30-4040

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model BW30-4040

5,640,000đ

-15% 6,580,000đ

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model BW30-4040 Đã bán(386)
MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model BW30-365

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model BW30-365

Liên hệ
MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model BW30-365 Đã bán(391)
MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model BW30-400

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model BW30-400

15,600,000đ

-15% 18,200,000đ

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model BW30-400 Đã bán(372)
MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model AK - 4040

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model AK - 4040

5,340,000đ

-15% 6,230,000đ

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model AK - 4040 Đã bán(414)
MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model AG- 4040

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model AG- 4040

5,340,000đ

-16% 6,320,000đ

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model AG- 4040 Đã bán(470)
MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model TM720-400

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model TM720-400

16,800,000đ

-15% 19,600,000đ

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model TM720-400 Đã bán(401)
MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model TM720D-400

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model TM720D-400

16,800,000đ

-15% 19,600,000đ

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model TM720D-400 Đã bán(394)
MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model TMG20-400

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model TMG20-400

17,400,000đ

-15% 20,300,000đ

MÀNG RO CÔNG NGHIỆP Model TMG20-400 Đã bán(395)
Chia sẻ: Facebook , Twitter , Google