Lõi lọc nước

Các Sản phẩm của Lõi lọc nước

Lõi lọc nước kangaroo số 4 Màng RO

Lõi lọc nước kangaroo số 4 Màng RO

600,000đ

-46% 1,100,000đ

Lõi lọc nước kangaroo số 4 Màng RO Đã bán(359)
Lõi lọc số 1 Hàn Quốc Sediment dùng cho cây nóng lạnh

Lõi lọc số 1 Hàn Quốc Sediment dùng cho cây nóng lạnh

96,000đ

-4% 100,000đ

Lõi lọc số 1 Hàn Quốc Sediment dùng cho cây nóng lạnh Đã bán(282)
Lõi lọc nước số 2 Hàn Quốc Precarbon dùng cho cây nóng lạnh

Lõi lọc nước số 2 Hàn Quốc Precarbon dùng cho cây nóng lạnh

105,000đ

-13% 120,000đ

Lõi lọc nước số 2 Hàn Quốc Precarbon dùng cho cây nóng lạnh Đã bán(256)
Lõi lọc nước số 4 Hàn Quốc Postcarbon dùng cho cây nóng lạnh

Lõi lọc nước số 4 Hàn Quốc Postcarbon dùng cho cây nóng lạnh

108,000đ

-10% 120,000đ

Lõi lọc nước số 4 Hàn Quốc Postcarbon dùng cho cây nóng lạnh Đã bán(240)
Lõi lọc nước số 5 Hàn Quốc GAC- T33 dùng cho cây nóng lạnh

Lõi lọc nước số 5 Hàn Quốc GAC- T33 dùng cho cây nóng lạnh

105,000đ

-13% 120,000đ

Lõi lọc nước số 5 Hàn Quốc GAC- T33 dùng cho cây nóng lạnh Đã bán(261)
Lõi lọc nước số 6 Hàn Quốc Nano Siver loại A dùng cho cây nóng lạnh

Lõi lọc nước số 6 Hàn Quốc Nano Siver loại A dùng cho cây nóng lạnh

210,000đ

-9% 230,000đ

Lõi lọc nước số 6 Hàn Quốc Nano Siver loại A dùng cho cây nóng lạnh Đã bán(262)
Lõi lọc nước số 7 Hàn Quốc Alkaline dùng cho cây nóng lạnh

Lõi lọc nước số 7 Hàn Quốc Alkaline dùng cho cây nóng lạnh

114,000đ

-9% 125,000đ

Lõi lọc nước số 7 Hàn Quốc Alkaline dùng cho cây nóng lạnh Đã bán(278)
Lõi lọc nước số 8 Hàn Quốc Hydrogen dùng cho cây nóng lạnh

Lõi lọc nước số 8 Hàn Quốc Hydrogen dùng cho cây nóng lạnh

147,000đ

-9% 160,000đ

Lõi lọc nước số 8 Hàn Quốc Hydrogen dùng cho cây nóng lạnh Đã bán(263)
Lõi lọc nước Kangaroo - Lõi lọc số 9 ORP

Lõi lọc nước Kangaroo - Lõi lọc số 9 ORP

800,000đ

-12% 900,000đ

Lõi lọc nước Kangaroo - Lõi lọc số 9 ORP Đã bán(333)
Nấm lọc nước ( dùng cho bình lọc nước )

Nấm lọc nước ( dùng cho bình lọc nước )

80,000đ

-20% 100,000đ

Nấm lọc nước ( dùng cho bình lọc nước ) Đã bán(597)
Lõi than cho bình lọc nước

Lõi than cho bình lọc nước

150,000đ

-17% 180,000đ

Lõi than cho bình lọc nước Đã bán(395)
Đá khoán cho bình lọc nước

Đá khoán cho bình lọc nước

90,000đ

-25% 120,000đ

Đá khoán cho bình lọc nước Đã bán(489)
Thay thế Lõi lọc máy lọc nước Nanosky

Thay thế Lõi lọc máy lọc nước Nanosky

1,400,000đ

-30% 2,000,000đ

Thay thế Lõi lọc máy lọc nước Nanosky Đã bán(829)
Thay thế lõi lọc nước Aquastar

Thay thế lõi lọc nước Aquastar

3,570,000đ

-4% 3,700,000đ

Thay thế lõi lọc nước Aquastar Đã bán(862)
Lõi lọc Aragon lõi số 3 của máy geyser

Lõi lọc Aragon lõi số 3 của máy geyser

800,000đ

-34% 1,200,000đ

Lõi lọc Aragon lõi số 3 của máy geyser Đã bán(409)
Lõi lọc nước số 1 Kangaroo

Lõi lọc nước số 1 Kangaroo

70,000đ

-30% 100,000đ

Lõi lọc nước số 1 Kangaroo Đã bán(317)
Lõi lọc nước số 2 Jenpec ( than hoạt tính CTO )

Lõi lọc nước số 2 Jenpec ( than hoạt tính CTO )

90,000đ

-10% 100,000đ

Lõi lọc nước số 2 Jenpec ( than hoạt tính CTO ) Đã bán(374)
Lõi lọc nước số 3 Jenpec  ( Carbonblock )

Lõi lọc nước số 3 Jenpec ( Carbonblock )

90,000đ

-10% 100,000đ

Lõi lọc nước số 3 Jenpec  ( Carbonblock ) Đã bán(352)
Lõi lọc nước số 2 kangaroo

Lõi lọc nước số 2 kangaroo

100,000đ

-17% 120,000đ

Lõi lọc nước số 2 kangaroo Đã bán(296)
Lõi lọc nước số 5 Jenpec CL-T33

Lõi lọc nước số 5 Jenpec CL-T33

300,000đ

-15% 350,000đ

Lõi lọc nước số 5 Jenpec CL-T33 Đã bán(334)
Lõi lọc nước số 3 kangaroo

Lõi lọc nước số 3 kangaroo

90,000đ

-25% 120,000đ

Lõi lọc nước số 3 kangaroo Đã bán(316)
Lõi lọc nước số 6 Jenpec ( lõi tạo Oxy )

Lõi lọc nước số 6 Jenpec ( lõi tạo Oxy )

450,000đ

-10% 500,000đ

Lõi lọc nước số 6 Jenpec ( lõi tạo Oxy ) Đã bán(321)
Lõi lọc số 1 máy nano geyser ( than hoạt tính dạng hạt )

Lõi lọc số 1 máy nano geyser ( than hoạt tính dạng hạt )

160,000đ

-20% 200,000đ

Lõi lọc số 1 máy nano geyser ( than hoạt tính dạng hạt ) Đã bán(389)
Lõi lọc nước số 1 Jenpec

Lõi lọc nước số 1 Jenpec

80,000đ

-20% 100,000đ

Lõi lọc nước số 1 Jenpec Đã bán(411)
Lõi lọc sô 2 máy Nano Geyser - Lõi Cation

Lõi lọc sô 2 máy Nano Geyser - Lõi Cation

160,000đ

-20% 200,000đ

Lõi lọc sô 2 máy Nano Geyser - Lõi Cation Đã bán(395)
Chia sẻ: Facebook , Twitter , Google