Lõi lọc nước

Sản phẩm của Lõi lọc nước

Giảm giá 25%

Dịch vụ thay lõi bảo trì máy lọc nước Nanomic

150,000đ 200,000đ
Giảm giá 4%
Quà tặng

Thay thế lõi lọc nước Aquastar

3,570,000đ 3,700,000đ
Giảm giá 25%

Đá khoán cho bình lọc nước

90,000đ 120,000đ
Giảm giá 17%

Lõi than cho bình lọc nước

150,000đ 180,000đ
Giảm giá 20%

Nấm lọc nước ( dùng cho bình lọc nước )

80,000đ 100,000đ
Giảm giá 12%

Lõi lọc nước Kangaroo - Lõi lọc số 9 ORP

800,000đ 900,000đ
Giảm giá 0%

Lõi lọc nước ( lõi bóng gốm Ceramic )

300,000đ 300,000đ
Giảm giá 13%

Lõi lọc số 8 Jenpec ( Maifan )

700,000đ 800,000đ
Giảm giá 10%

Lõi lọc nước số 6 Jenpec ( lõi tạo Oxy )

450,000đ 500,000đ
Giảm giá 15%

Lõi lọc nước số 5 Jenpec CL-T33

300,000đ 350,000đ
Giảm giá 10%

Lõi lọc nước số 3 Jenpec ( Carbonblock )

90,000đ 100,000đ
Giảm giá 10%

Lõi lọc nước số 2 Jenpec ( than hoạt tính CTO )

90,000đ 100,000đ
Giảm giá 12%

Lõi lọc nước số 1 Jenpec pp 5 Micro

80,000đ 90,000đ
Giảm giá 20%

Lõi lọc nước số 1 Jenpec

80,000đ 100,000đ
Giảm giá 34%

Lõi lọc Aragon lõi số 3 của máy geyser

800,000đ 1,200,000đ
Giảm giá 12%

Lõi lọc số 3 Carbon block than nén

80,000đ 90,000đ
Giảm giá 12%

Lõi lọc số 2 than hoạt tính

80,000đ 90,000đ
Giảm giá 13%

Lõi lọc nước PP 5

70,000đ 80,000đ
Giảm giá 20%

Lõi lọc sô 2 máy Nano Geyser - Lõi Cation

160,000đ 200,000đ
Giảm giá 20%

Lõi lọc số 1 máy nano geyser ( than hoạt tính dạng hạt )

160,000đ 200,000đ
Giảm giá 30%

Thay thế Lõi lọc máy lọc nước Nanosky

1,400,000đ 2,000,000đ
Giảm giá -40%

Lõi lọc nước kangaroo(lõi số 8)

700,000đ 500,000đ
Giảm giá 27%

Lõi lọc nước kangaroo(lõi số 7)

550,000đ 750,000đ
Giảm giá 25%

Lõi lọc nước kangaroo(lõi số 6)

450,000đ 600,000đ
Chia sẻ: Facebook , Twitter , Google