Thiết bị xử lý cáu cặn VULCAN

Thiết bị xử lý cáu cặn bơm nhiệt nồi hơi thiết bị VULCAN công nghệ vật lý sử dụng xung điện để làm mất đi tính tất kết tủa của canxi không dùng hoá chất loại bỏ cáu cặn tuyệt đối chi phí thấp

Các Sản phẩm của Thiết bị xử lý cáu cặn VULCAN

Thiết bị chống cáu cặn, xử lý nước cứng Vulcan 3000 sử dụng gia đình

Thiết bị chống cáu cặn, xử lý nước cứng Vulcan 3000 sử dụng gia đình

28,000,000đ

-13% 32,000,000đ

Thiết bị chống cáu cặn, xử lý nước cứng Vulcan 3000 sử dụng gia đình Đã bán(188)
Thiết bị chống cáu cặn, xử lý nước cứng Vulcan X-Pro 1 sửng dụng trong công nghiệp

Thiết bị chống cáu cặn, xử lý nước cứng Vulcan X-Pro 1 sửng dụng trong công nghiệp

40,000,000đ

-12% 45,000,000đ

Thiết bị chống cáu cặn, xử lý nước cứng Vulcan X-Pro 1 sửng dụng trong công nghiệp Đã bán(240)
Thiết bị chống cáu cặn, xử lý nước cứng Vulcan X-Pro 2 sửng dụng trong công nghiệp

Thiết bị chống cáu cặn, xử lý nước cứng Vulcan X-Pro 2 sửng dụng trong công nghiệp

45,000,000đ

-7% 48,000,000đ

Thiết bị chống cáu cặn, xử lý nước cứng Vulcan X-Pro 2 sửng dụng trong công nghiệp Đã bán(175)
Thiết bị chống cáu cặn, xử lý nước cứng Vulcan S10 sử dụng thương mại

Thiết bị chống cáu cặn, xử lý nước cứng Vulcan S10 sử dụng thương mại

23,000,000đ

-15% 27,000,000đ

Thiết bị chống cáu cặn, xử lý nước cứng Vulcan S10 sử dụng thương mại Đã bán(157)
Thiết bị chống cáu cặn, xử lý nước cứng Vulcan S25 sử dụng thương mại

Thiết bị chống cáu cặn, xử lý nước cứng Vulcan S25 sử dụng thương mại

24,000,000đ

-15% 28,000,000đ

Thiết bị chống cáu cặn, xử lý nước cứng Vulcan S25 sử dụng thương mại Đã bán(151)
Thiết bị chống cáu cặn, xử lý nước cứng Vulcan S50 sử dụng thương mại

Thiết bị chống cáu cặn, xử lý nước cứng Vulcan S50 sử dụng thương mại

26,000,000đ

-14% 30,000,000đ

Thiết bị chống cáu cặn, xử lý nước cứng Vulcan S50 sử dụng thương mại Đã bán(148)
Thiết bị chống cáu cặn, xử lý nước cứng Vulcan S100 sử dụng thương mại

Thiết bị chống cáu cặn, xử lý nước cứng Vulcan S100 sử dụng thương mại

29,000,000đ

-10% 32,000,000đ

Thiết bị chống cáu cặn, xử lý nước cứng Vulcan S100 sử dụng thương mại Đã bán(132)
Thiết bị chống cáu cặn, xử lý nước cứng Vulcan S150 sử dụng trong công nghiệp

Thiết bị chống cáu cặn, xử lý nước cứng Vulcan S150 sử dụng trong công nghiệp

30,000,000đ

-15% 35,000,000đ

Thiết bị chống cáu cặn, xử lý nước cứng Vulcan S150 sử dụng trong công nghiệp Đã bán(147)
Thiết bị chống cáu cặn, xử lý nước cứng Vulcan S250 sử dụng trong công nghiệp

Thiết bị chống cáu cặn, xử lý nước cứng Vulcan S250 sử dụng trong công nghiệp

32,000,000đ

-12% 36,000,000đ

Thiết bị chống cáu cặn, xử lý nước cứng Vulcan S250 sử dụng trong công nghiệp Đã bán(236)
Thiết bị chống cáu cặn, xử lý nước cứng Vulcan S350 sử dụng trong công nghiệp

Thiết bị chống cáu cặn, xử lý nước cứng Vulcan S350 sử dụng trong công nghiệp

34,000,000đ

-11% 38,000,000đ

Thiết bị chống cáu cặn, xử lý nước cứng Vulcan S350 sử dụng trong công nghiệp Đã bán(148)
Thiết bị chống cáu cặn, xử lý nước cứng Vulcan S500 sử dụng trong công nghiệp

Thiết bị chống cáu cặn, xử lý nước cứng Vulcan S500 sử dụng trong công nghiệp

37,000,000đ

-12% 42,000,000đ

Thiết bị chống cáu cặn, xử lý nước cứng Vulcan S500 sử dụng trong công nghiệp Đã bán(154)
Thiết bị chống cáu cặn, xử lý nước cứng Vulcan 5000 sử dụng gia đình

Thiết bị chống cáu cặn, xử lý nước cứng Vulcan 5000 sử dụng gia đình

30,000,000đ

-15% 35,000,000đ

Thiết bị chống cáu cặn, xử lý nước cứng Vulcan 5000 sử dụng gia đình Đã bán(190)
Chia sẻ: Facebook , Twitter , Google