AUTOVALVE

Autovavle là van sử dụng cho cột lọc nước trong hệ thống lọc nước xử lý nước sinh hoạt, hệ thống dây chuyền lọc nước tinh khiết

Các Sản phẩm của AUTOVALVE

Autovave F71B1 (Filter – chế độ lọc)

Autovave F71B1 (Filter – chế độ lọc)

1,680,000đ

-15% 1,960,000đ

Autovave F71B1 (Filter – chế độ lọc) Đã bán(388)
Autovalve F65 (Tái sinh theo thời gian)

Autovalve F65 (Tái sinh theo thời gian)

1,680,000đ

-13% 1,920,000đ

Autovalve F65 (Tái sinh theo thời gian) Đã bán(371)
Autovalve F65 (Tái sinh theo lưu lượng)

Autovalve F65 (Tái sinh theo lưu lượng)

1,680,000đ

-13% 1,920,000đ

Autovalve F65 (Tái sinh theo lưu lượng) Đã bán(348)
Autoval GA/LS loại mới

Autoval GA/LS loại mới

2,080,000đ

-12% 2,340,000đ

Autoval GA/LS loại mới Đã bán(374)
Autovalve F67 (Filter – chế độ lọc)

Autovalve F67 (Filter – chế độ lọc)

2,040,000đ

-15% 2,380,000đ

Autovalve F67 (Filter – chế độ lọc) Đã bán(371)
Autovalve F63 (Tái sinh theo thời gian)

Autovalve F63 (Tái sinh theo thời gian)

2,040,000đ

-15% 2,380,000đ

Autovalve F63 (Tái sinh theo thời gian) Đã bán(349)
Autovalve F63 (Tái sinh theo lưu lượng)

Autovalve F63 (Tái sinh theo lưu lượng)

2,040,000đ

-15% 2,380,000đ

Autovalve F63 (Tái sinh theo lưu lượng) Đã bán(385)
Autovalve F75A1 (Filter – chế độ lọc)

Autovalve F75A1 (Filter – chế độ lọc)

7,800,000đ

-15% 9,100,000đ

Autovalve F75A1 (Filter – chế độ lọc) Đã bán(477)
Autovalve F74A1 (Tái sinh theo thời gian)

Autovalve F74A1 (Tái sinh theo thời gian)

7,800,000đ

-15% 9,100,000đ

Autovalve F74A1 (Tái sinh theo thời gian) Đã bán(572)
Autovalve F74A3 (Tái sinh theo lưu lượng)

Autovalve F74A3 (Tái sinh theo lưu lượng)

7,800,000đ

-15% 9,100,000đ

Autovalve F74A3 (Tái sinh theo lưu lượng) Đã bán(403)
Autovalve F99A1 (Tái sinh theo thời gian)

Autovalve F99A1 (Tái sinh theo thời gian)

12,000,000đ

-15% 14,000,000đ

Autovalve F99A1 (Tái sinh theo thời gian) Đã bán(363)
Autovalve F99A3 (Tái sinh theo lưu lượng)

Autovalve F99A3 (Tái sinh theo lưu lượng)

12,600,000đ

-15% 14,700,000đ

Autovalve F99A3 (Tái sinh theo lưu lượng) Đã bán(386)
Autovalve F77B1 (Filter – chế độ lọc)

Autovalve F77B1 (Filter – chế độ lọc)

13,200,000đ

-15% 15,400,000đ

Autovalve F77B1 (Filter – chế độ lọc) Đã bán(414)
Autovalve F77A1 (Tái sinh theo thời gian)

Autovalve F77A1 (Tái sinh theo thời gian)

13,200,000đ

-15% 15,400,000đ

Autovalve F77A1 (Tái sinh theo thời gian) Đã bán(370)
Autovalve F77A3 (Tái sinh theo lưu lượng)

Autovalve F77A3 (Tái sinh theo lưu lượng)

13,200,000đ

-15% 15,400,000đ

Autovalve F77A3 (Tái sinh theo lưu lượng) Đã bán(346)
Autovalve F112A1 (Tái sinh theo thời gian)

Autovalve F112A1 (Tái sinh theo thời gian)

36,600,000đ

-15% 42,700,000đ

Autovalve F112A1 (Tái sinh theo thời gian) Đã bán(420)
Autovalve F112A3 (Tái sinh theo lưu lượng)

Autovalve F112A3 (Tái sinh theo lưu lượng)

36,600,000đ

-15% 42,700,000đ

Autovalve F112A3 (Tái sinh theo lưu lượng) Đã bán(449)
Autovalve F96B1 (Filter – chế độ lọc)

Autovalve F96B1 (Filter – chế độ lọc)

48,600,000đ

-15% 56,700,000đ

Autovalve F96B1 (Filter – chế độ lọc) Đã bán(420)
Autovalve F96A3 (Tái sinh theo lưu lượng)

Autovalve F96A3 (Tái sinh theo lưu lượng)

54,000,000đ

-15% 63,000,000đ

Autovalve F96A3 (Tái sinh theo lưu lượng) Đã bán(369)
Autovalve F96A1 (Tái sinh theo thời gian)

Autovalve F96A1 (Tái sinh theo thời gian)

51,600,000đ

-15% 60,200,000đ

Autovalve F96A1 (Tái sinh theo thời gian) Đã bán(378)
Autovalve 5600 FT – FLECK

Autovalve 5600 FT – FLECK

4,020,000đ

-15% 4,690,000đ

Autovalve 5600 FT – FLECK Đã bán(451)
Autovalve 5600 ST - FLECK

Autovalve 5600 ST - FLECK

4,200,000đ

-15% 4,900,000đ

Autovalve 5600 ST - FLECK Đã bán(417)
Autovalve 2750 FT – FLECK

Autovalve 2750 FT – FLECK

Liên hệ
Autovalve 2750 FT – FLECK Đã bán(419)
Autovalve 2750 ST – FLECK

Autovalve 2750 ST – FLECK

Liên hệ
Autovalve 2750 ST – FLECK Đã bán(403)
Autovalve 2850 FT – FLECK

Autovalve 2850 FT – FLECK

21,000,000đ

-15% 24,500,000đ

Autovalve 2850 FT – FLECK Đã bán(562)
Chia sẻ: Facebook , Twitter , Google