AUTOVALVE

Autovavle là van sử dụng cho cột lọc nước trong hệ thống lọc nước xử lý nước sinh hoạt, hệ thống dây chuyền lọc nước tinh khiết

Sản phẩm của AUTOVALVE

Đầu nối van bằng nhựa 1" V3007-06 mới 100%

410,000đ

-15% 480,000đ

Đã bán(156)

Van làm mềm theo lưu lượng loại WS2EI

53,800,000đ

-15% 63,000,000đ

Đã bán(150)

Van làm mềm theo lưu lượng loại WS2CI

55,200,000đ

-15% 64,400,000đ

Đã bán(164)

Van lọc theo thời gian loại WS2CI

44,160,000đ

-15% 51,520,000đ

Đã bán(157)

Van lọc theo thời gian loại WS2EI

41,400,000đ

-15% 48,300,000đ

Đã bán(165)

Van làm mềm theo lưu lượng loại WS1.5EI

31,700,000đ

-15% 37,000,000đ

Đã bán(147)

Van làm mềm theo lưu lượng loại WS1.5CI

32,400,000đ

-15% 37,800,000đ

Đã bán(156)

Van lọc theo thời gian loại WS1.5CI

20,400,000đ

-15% 23,800,000đ

Đã bán(154)

Van lọc theo thời gian loại WS1.5EI

20,400,000đ

-15% 23,800,000đ

Đã bán(153)

Van làm mềm theo lưu lượng loại WS1CI

12,000,000đ

-15% 14,000,000đ

Đã bán(159)

Van lọc theo thời gian loại WS1TC CLACK USA

6,950,000đ

-15% 8,110,000đ

Đã bán(165)

BỘ CHUYỂN ĐỔI 3900 ST-FLECK - USA

15,600,000đ

-15% 18,200,000đ

Đã bán(161)

Autovalve 3900 ST-FLECK - USA

115,200,000đ

-15% 134,400,000đ

Đã bán(197)

Autovalve 3150 FT– FLECK

45,000,000đ

-15% 52,500,000đ

Đã bán(184)

Autovalve 2900 ST-FLECK

33,600,000đ

-15% 39,200,000đ

Đã bán(231)

Autovalve 2900 FT– FLECK

32,400,000đ

-15% 37,800,000đ

Đã bán(176)

Autovalve 2850 FT– FLECK-USA

27,000,000đ

-15% 31,500,000đ

Đã bán(203)

Autovalve 2850 ST– FLECK-USA

28,200,000đ

-15% 32,900,000đ

Đã bán(168)

Autovalve 5600 SXT– FLECK

8,160,000đ

-15% 9,520,000đ

Đã bán(182)

Autovalve 2850 ST – FLECK

21,600,000đ

-15% 25,200,000đ

Đã bán(168)

Autovalve 2850 FT – FLECK

21,000,000đ

-15% 24,500,000đ

Đã bán(203)

Autovalve 2750 ST – FLECK

Liên hệ
Đã bán(167)

Autovalve 2750 FT – FLECK

Liên hệ
Đã bán(163)

Autovalve 5600 ST - FLECK

4,200,000đ

-15% 4,900,000đ

Đã bán(173)

Autovalve 5600 FT – FLECK

4,020,000đ

-15% 4,690,000đ

Đã bán(155)
Chia sẻ: Facebook , Twitter , Google