CỘT COMPOSITE HY

Tác dụng của cột lọc nước là loại bỏ cặn trong nước và một số độc tố bằng cách sử dụng các loại vật liệu chuyên dụng để lọc nước như: cát, than hoạt tính, hạt lọc, đá,…

Các Sản phẩm của CỘT COMPOSITE HY

CỘT COMPOSITE HY Model 6386 (150PSI)

CỘT COMPOSITE HY Model 6386 (150PSI)

50,400,000đ

-15% 58,800,000đ

CỘT COMPOSITE HY Model 6386 (150PSI) Đã bán(566)
CỘT COMPOSITE HY Model 6394 (150PSI)

CỘT COMPOSITE HY Model 6394 (150PSI)

51,600,000đ

-15% 60,200,000đ

CỘT COMPOSITE HY Model 6394 (150PSI) Đã bán(596)
CỘT COMPOSITE HY Model 717 (150PSI)

CỘT COMPOSITE HY Model 717 (150PSI)

480,000đ

-15% 560,000đ

CỘT COMPOSITE HY Model 717 (150PSI) Đã bán(469)
CỘT COMPOSITE HY Model 835 (150PSI)

CỘT COMPOSITE HY Model 835 (150PSI)

576,000đ

-15% 672,000đ

CỘT COMPOSITE HY Model 835 (150PSI) Đã bán(481)
CỘT COMPOSITE HY Model 844 (150PSI)

CỘT COMPOSITE HY Model 844 (150PSI)

600,000đ

-15% 700,000đ

CỘT COMPOSITE HY Model 844 (150PSI) Đã bán(463)
CỘT COMPOSITE HY Model 948 (150PSI)

CỘT COMPOSITE HY Model 948 (150PSI)

780,000đ

-15% 910,000đ

CỘT COMPOSITE HY Model 948 (150PSI) Đã bán(467)
CỘT COMPOSITE HY Model 1054 (150PSI)

CỘT COMPOSITE HY Model 1054 (150PSI)

840,000đ

-15% 980,000đ

CỘT COMPOSITE HY Model 1054 (150PSI) Đã bán(770)
CỘT COMPOSITE HY Model 1252 (150PSI)

CỘT COMPOSITE HY Model 1252 (150PSI)

1,080,000đ

-15% 1,260,000đ

CỘT COMPOSITE HY Model 1252 (150PSI) Đã bán(477)
CỘT COMPOSITE HY Model 1354 (150PSI)

CỘT COMPOSITE HY Model 1354 (150PSI)

1,320,000đ

-15% 1,540,000đ

CỘT COMPOSITE HY Model 1354 (150PSI) Đã bán(441)
CỘT COMPOSITE HY Model 1465 (150PSI)

CỘT COMPOSITE HY Model 1465 (150PSI)

1,980,000đ

-15% 2,310,000đ

CỘT COMPOSITE HY Model 1465 (150PSI) Đã bán(531)
CỘT COMPOSITE HY Model 1665 (150PSI)

CỘT COMPOSITE HY Model 1665 (150PSI)

2,400,000đ

-15% 2,800,000đ

CỘT COMPOSITE HY Model 1665 (150PSI) Đã bán(497)
CỘT COMPOSITE HY Model 1865 (150PSI)

CỘT COMPOSITE HY Model 1865 (150PSI)

3,840,000đ

-15% 4,480,000đ

CỘT COMPOSITE HY Model 1865 (150PSI) Đã bán(734)
CỘT COMPOSITE HY Model 2162 (150PSI)

CỘT COMPOSITE HY Model 2162 (150PSI)

5,760,000đ

-15% 6,720,000đ

CỘT COMPOSITE HY Model 2162 (150PSI) Đã bán(482)
CỘT COMPOSITE HY Model 2472 (150PSI)

CỘT COMPOSITE HY Model 2472 (150PSI)

6,960,000đ

-15% 8,120,000đ

CỘT COMPOSITE HY Model 2472 (150PSI) Đã bán(639)
CỘT COMPOSITE HY Model 3072 (150PSI)

CỘT COMPOSITE HY Model 3072 (150PSI)

9,120,000đ

-15% 10,640,000đ

CỘT COMPOSITE HY Model 3072 (150PSI) Đã bán(568)
CỘT COMPOSITE HY Model 3672 (150PSI)

CỘT COMPOSITE HY Model 3672 (150PSI)

15,000,000đ

-15% 17,500,000đ

CỘT COMPOSITE HY Model 3672 (150PSI) Đã bán(547)
CỘT COMPOSITE HY Model 4272 (150PSI)

CỘT COMPOSITE HY Model 4272 (150PSI)

21,600,000đ

-15% 25,200,000đ

CỘT COMPOSITE HY Model 4272 (150PSI) Đã bán(428)
CỘT COMPOSITE HY Model 4094 (150PSI)

CỘT COMPOSITE HY Model 4094 (150PSI)

21,600,000đ

-15% 25,200,000đ

CỘT COMPOSITE HY Model 4094 (150PSI) Đã bán(509)
CỘT COMPOSITE HY Model 4872 (150PSI)

CỘT COMPOSITE HY Model 4872 (150PSI)

25,200,000đ

-15% 29,400,000đ

CỘT COMPOSITE HY Model 4872 (150PSI) Đã bán(468)
CỘT COMPOSITE HY Model 4894 (150PSI)

CỘT COMPOSITE HY Model 4894 (150PSI)

30,000,000đ

-15% 35,000,000đ

CỘT COMPOSITE HY Model 4894 (150PSI) Đã bán(605)
CỘT COMPOSITE HY Model 6094 (150PSI)

CỘT COMPOSITE HY Model 6094 (150PSI)

39,600,000đ

-15% 46,200,000đ

CỘT COMPOSITE HY Model 6094 (150PSI) Đã bán(851)
Chia sẻ: Facebook , Twitter , Google