linh kiện máy lọc nước gia đình

Các Sản phẩm của linh kiện máy lọc nước gia đình

Cột áp phi 400, cổ ren 3 chân cầu 3 thân 1.2 li, inox 201

Cột áp phi 400, cổ ren 3 chân cầu 3 thân 1.2 li, inox 201

4,700,000đ

-7% 5,040,000đ

Cột áp phi 400, cổ ren 3 chân cầu 3 thân 1.2 li, inox 201 Đã bán(394)
Lõi lọc thô 10 inch lõi nesca không bịt đầu

Lõi lọc thô 10 inch lõi nesca không bịt đầu

50,000đ

-10% 55,000đ

Lõi lọc thô 10 inch lõi nesca không bịt đầu Đã bán(604)
Lõi 1 Bông trơn đầu bịt 5M

Lõi 1 Bông trơn đầu bịt 5M

60,000đ

-15% 70,000đ

Lõi 1 Bông trơn đầu bịt 5M Đã bán(412)
Lõi lọc số 3 Maxtech dùng cho máy lọc nước

Lõi lọc số 3 Maxtech dùng cho máy lọc nước

100,000đ

-17% 120,000đ

Lõi lọc số 3 Maxtech dùng cho máy lọc nước Đã bán(496)
Lõi lọc số 2 lõi béo OCB dùng cho máy lọc nước

Lõi lọc số 2 lõi béo OCB dùng cho máy lọc nước

100,000đ

-17% 120,000đ

Lõi lọc số 2 lõi béo OCB dùng cho máy lọc nước Đã bán(415)
Bộ 3 lõi 123 karofi dùng cho máy lọc nước

Bộ 3 lõi 123 karofi dùng cho máy lọc nước

300,000đ

-15% 350,000đ

Bộ 3 lõi 123 karofi dùng cho máy lọc nước Đã bán(475)
Bộ 3 lõi 123 jenpec dùng cho máy lọc nước

Bộ 3 lõi 123 jenpec dùng cho máy lọc nước

280,000đ

-7% 300,000đ

Bộ 3 lõi 123 jenpec dùng cho máy lọc nước Đã bán(576)
Màng R.O Rotex 50G dùng cho máy lọc nước

Màng R.O Rotex 50G dùng cho máy lọc nước

500,000đ

-10% 550,000đ

Màng R.O Rotex 50G dùng cho máy lọc nước Đã bán(484)
Màng RO 75G toray nhật dùng cho máy lọc nước

Màng RO 75G toray nhật dùng cho máy lọc nước

600,000đ

-8% 650,000đ

Màng RO 75G toray nhật dùng cho máy lọc nước Đã bán(413)
Màng dow Fimtex Mỹ dùng cho máy lọc nước

Màng dow Fimtex Mỹ dùng cho máy lọc nước

550,000đ

-9% 600,000đ

Màng dow Fimtex Mỹ dùng cho máy lọc nước Đã bán(426)
Lõi lọc số 5 T33 trắng cho máy lọc nước

Lõi lọc số 5 T33 trắng cho máy lọc nước

180,000đ

-10% 200,000đ

Lõi lọc số 5 T33 trắng cho máy lọc nước Đã bán(416)
Nguồn Adapter 24V dùng cho máy lọc nước

Nguồn Adapter 24V dùng cho máy lọc nước

250,000đ

-11% 280,000đ

Nguồn Adapter 24V dùng cho máy lọc nước Đã bán(569)
Van điện từ dùng cho máy lọc nước

Van điện từ dùng cho máy lọc nước

120,000đ

-15% 140,000đ

Van điện từ dùng cho máy lọc nước Đã bán(401)
Bơm máy lọc nước RO 24V TQ

Bơm máy lọc nước RO 24V TQ

600,000đ

-8% 650,000đ

Bơm máy lọc nước RO 24V TQ Đã bán(491)
Đầu bơm cho bơm máy lọc nước

Đầu bơm cho bơm máy lọc nước

250,000đ

-10% 275,000đ

Đầu bơm cho bơm máy lọc nước Đã bán(549)
Van nước thải dùng cho máy lọc nước

Van nước thải dùng cho máy lọc nước

50,000đ

-10% 55,000đ

Van nước thải dùng cho máy lọc nước Đã bán(464)
Bút TDS dùng cho máy lọc nước

Bút TDS dùng cho máy lọc nước

160,000đ

-12% 180,000đ

Bút TDS dùng cho máy lọc nước Đã bán(541)
Bút điện phân dùng cho máy lọc nước

Bút điện phân dùng cho máy lọc nước

160,000đ

-12% 180,000đ

Bút điện phân dùng cho máy lọc nước Đã bán(437)
Khẩu khóa cấp dùng cho máy lọc nước

Khẩu khóa cấp dùng cho máy lọc nước

130,000đ

-14% 150,000đ

Khẩu khóa cấp dùng cho máy lọc nước Đã bán(417)
Gọng Mở 10 inch dùng cho máy lọc nước

Gọng Mở 10 inch dùng cho máy lọc nước

20,000đ

-10% 22,000đ

Gọng Mở 10 inch dùng cho máy lọc nước Đã bán(385)
Cốc lọc 20 inch dùng cho máy lọc nước

Cốc lọc 20 inch dùng cho máy lọc nước

250,000đ

-8% 270,000đ

Cốc lọc 20 inch dùng cho máy lọc nước Đã bán(695)
Cốc lọc 10 inch dùng cho máy lọc nước

Cốc lọc 10 inch dùng cho máy lọc nước

180,000đ

-10% 200,000đ

Cốc lọc 10 inch dùng cho máy lọc nước Đã bán(511)
Van bình áp dùng cho máy lọc nước

Van bình áp dùng cho máy lọc nước

50,000đ

-10% 55,000đ

Van bình áp dùng cho máy lọc nước Đã bán(445)
Giá đỡ máy 3 cốc dùng cho máy lọc nước

Giá đỡ máy 3 cốc dùng cho máy lọc nước

120,000đ

-8% 130,000đ

Giá đỡ máy 3 cốc dùng cho máy lọc nước Đã bán(412)
Lõi than geyser dùng cho máy lọc nước

Lõi than geyser dùng cho máy lọc nước

180,000đ

-10% 200,000đ

Lõi than geyser dùng cho máy lọc nước Đã bán(393)
Chia sẻ: Facebook , Twitter , Google