Máy ozone xử lý nước

Bảng giá Máy ozone xử lý nước thiết bị ozone côn nghiệp cho lọc nước

Sản phẩm của Máy ozone xử lý nước

Máy Ozone công nghiệp Z-120S(120g/h)

Liên hệ

Máy Ozone công nghiệp Z-200S(200g/h)

Liên hệ

Máy Ozone công nghiệp Z-150S(150g/h)

Liên hệ

Máy Ozone công nghiệp Z-100S(100g/h)

Liên hệ

Máy Ozone công nghiệp Z-80S(80g/h)

Liên hệ

Máy Ozone công nghiệp Z-70S(70g/h)

Liên hệ

Máy Ozone công nghiệp Z-50S(50g/h)

Liên hệ

Máy Ozone công nghiệp Z-40S(40g/h)

Liên hệ

Máy Ozone công nghiệp Z-30S(30g/h)

Liên hệ

Máy tạo khí Ozone Công nghiệp Z-15S(15g/h)

Liên hệ

Máy Ozone công nghiệp Z-125S(125g/h)

Liên hệ

Máy Ozone công nghiệp Z-270S(270g/h)

Liên hệ

Máy Ozone công nghiệp Z-20S(20g/h)

Liên hệ

Máy tạo khí ozone công nghiệp Z-10S(10g/h)- có oxy

Liên hệ
Giảm giá 4%
Quà tặng

Máy Ozone Generator Z-10(10g/h)

12,000,000đ 12,500,000đ
Giảm giá 9%
Quà tặng

Máy Ozone công nghiệp Z-5(5g/h)

5,500,000đ 6,000,000đ
Giảm giá 17%

Máy Ozone công nghiệp Z-2(2g/h)

2,500,000đ 3,000,000đ
Giảm giá 20%

Máy Ozone công nghiệp Z-1(1g/h)

2,000,000đ 2,500,000đ

Máy ozone công nghiệp Z-190S(190g/h)

Liên hệ

Máy tạo khí ozone công nghiệp Z-260S(260g/h)

Liên hệ
Giảm giá 10%
Quà tặng

Máy tạo khí ozone Z-4(4g/h)

5,000,000đ 5,500,000đ
Giảm giá 8%
Quà tặng

Máy tạo khí ozone Z-6(6g/h)

6,500,000đ 7,000,000đ
Giảm giá 10%
Quà tặng

Máy tạo khí ozone công nghiệp Z-3( 3g/h)

4,500,000đ 5,000,000đ
Chia sẻ: Facebook , Twitter , Google