Máy ozone xử lý nước

Bảng giá Máy ozone xử lý nước thiết bị ozone côn nghiệp cho lọc nước

Sản phẩm của Máy ozone xử lý nước

Máy Ozone công nghiệp Z-120S(120g/h)

Liên hệ
Đã bán(180)

Máy Ozone công nghiệp Z-200S(200g/h)

Liên hệ
Đã bán(188)

Máy Ozone công nghiệp Z-150S(150g/h)

Liên hệ
Đã bán(190)

Máy Ozone công nghiệp Z-100S(100g/h)

Liên hệ
Đã bán(190)

Máy Ozone công nghiệp Z-80S(80g/h)

Liên hệ
Đã bán(178)

Máy Ozone công nghiệp Z-70S(70g/h)

Liên hệ
Đã bán(182)

Máy Ozone công nghiệp Z-50S(50g/h)

Liên hệ
Đã bán(205)

Máy Ozone công nghiệp Z-40S(40g/h)

Liên hệ
Đã bán(176)

Máy Ozone công nghiệp Z-30S(30g/h)

Liên hệ
Đã bán(203)

Máy tạo khí Ozone Công nghiệp Z-15S(15g/h)

Liên hệ
Đã bán(185)

Máy Ozone công nghiệp Z-125S(125g/h)

Liên hệ
Đã bán(174)

Máy Ozone công nghiệp Z-270S(270g/h)

Liên hệ
Đã bán(169)

Máy Ozone công nghiệp Z-20S(20g/h)

Liên hệ
Đã bán(191)

Máy tạo khí ozone công nghiệp Z-10S(10g/h)- có oxy

Liên hệ
Đã bán(183)

Máy Ozone Generator Z-10(10g/h)

12,000,000đ

-4% 12,500,000đ

Đã bán(164)

Máy Ozone công nghiệp Z-5(5g/h)

5,500,000đ

-9% 6,000,000đ

Đã bán(171)

Máy Ozone công nghiệp Z-2(2g/h)

2,500,000đ

-17% 3,000,000đ

Đã bán(184)

Máy Ozone công nghiệp Z-1(1g/h)

2,000,000đ

-20% 2,500,000đ

Đã bán(167)

Máy ozone công nghiệp Z-190S(190g/h)

Liên hệ
Đã bán(171)

Máy tạo khí ozone công nghiệp Z-260S(260g/h)

Liên hệ
Đã bán(168)

Máy tạo khí ozone Z-4(4g/h)

5,000,000đ

-10% 5,500,000đ

Đã bán(171)

Máy tạo khí ozone Z-6(6g/h)

6,500,000đ

-8% 7,000,000đ

Đã bán(176)

Máy tạo khí ozone công nghiệp Z-3( 3g/h)

4,500,000đ

-10% 5,000,000đ

Đã bán(173)
Chia sẻ: Facebook , Twitter , Google