Than hoạt tính

Sản phẩm của Than hoạt tính

Than hoạt tính TB-05 Trà Bắc

Liên hệ
Đã bán(133)

Than hoạt tính TB-01 Trà Bắc

Liên hệ
Đã bán(122)

Than gáo dừa loại 2

Liên hệ
Đã bán(154)

Than gáo dừa loại 1

Liên hệ
Đã bán(155)

Than gáo dừa – Trà Bắc T-GD-2 bao dứa

Liên hệ
Đã bán(205)

Than gáo dừa – Trà Bắc T-GD-1 bao giấy

Liên hệ
Đã bán(177)

Than hoạt tình gáo dừa Trà Bắc T-TBV - Việt Nam

Liên hệ
Đã bán(239)

Than hoạt tính Calgon Carbsorb 40 - Mỹ

Liên hệ
Đã bán(256)

Than hoạt tính Calgon Carbsort 30 – Mỹ

Liên hệ
Đã bán(159)

Than hoạt tính Norit PK 1-3 Hà Lan

Liên hệ
Đã bán(232)

Thay thế vật liệu bảo trì hệ thống lọc thô lọc tổng nước cấp sinh hoạt

50,000đ

-59% 120,000đ

Đã bán(669)

Than hoạt tính Anthraxít - T-ATH

Liên hệ
Đã bán(269)

Than hoạt tính dạng que - T-QUE

Liên hệ
Đã bán(166)
Chia sẻ: Facebook , Twitter , Google