Than hoạt tính

Các Sản phẩm của Than hoạt tính

Thay thế vật liệu bảo trì hệ thống lọc thô lọc tổng nước cấp sinh hoạt

Thay thế vật liệu bảo trì hệ thống lọc thô lọc tổng nước cấp sinh hoạt

50,000đ

-59% 120,000đ

Thay thế vật liệu bảo trì hệ thống lọc thô lọc tổng nước cấp sinh hoạt Đã bán(1947)
Than hoạt tính dạng que - T-QUE

Than hoạt tính dạng que - T-QUE

Liên hệ
Than hoạt tính dạng que - T-QUE Đã bán(535)
Than hoạt tính Anthraxít - T-ATH

Than hoạt tính Anthraxít - T-ATH

12,000đ

-37% 19,000đ

Than hoạt tính Anthraxít - T-ATH Đã bán(818)
Than hoạt tính Norit PK 1-3 Hà Lan

Than hoạt tính Norit PK 1-3 Hà Lan

135,000đ

-10% 150,000đ

Than hoạt tính Norit PK 1-3 Hà Lan Đã bán(703)
Than hoạt tính Calgon Carbsort 30 – Mỹ

Than hoạt tính Calgon Carbsort 30 – Mỹ

Liên hệ
Than hoạt tính Calgon Carbsort 30 – Mỹ Đã bán(464)
Than hoạt tính Calgon Carbsorb 40 - Mỹ

Than hoạt tính Calgon Carbsorb 40 - Mỹ

120,000đ

-20% 150,000đ

Than hoạt tính Calgon Carbsorb 40 - Mỹ Đã bán(838)
Than hoạt tình gáo dừa Trà Bắc T-TBV - Việt Nam

Than hoạt tình gáo dừa Trà Bắc T-TBV - Việt Nam

Liên hệ
Than hoạt tình gáo dừa Trà Bắc T-TBV - Việt Nam Đã bán(660)
Than gáo dừa – Trà Bắc T-GD-1 bao giấy

Than gáo dừa – Trà Bắc T-GD-1 bao giấy

24,000đ

-8% 26,000đ

Than gáo dừa – Trà Bắc T-GD-1 bao giấy Đã bán(541)
Than gáo dừa – Trà Bắc T-GD-2 bao dứa

Than gáo dừa – Trà Bắc T-GD-2 bao dứa

Liên hệ
Than gáo dừa – Trà Bắc T-GD-2 bao dứa Đã bán(558)
Than gáo dừa loại 1

Than gáo dừa loại 1

Liên hệ
Than gáo dừa loại 1 Đã bán(1199)
Than gáo dừa loại 2

Than gáo dừa loại 2

18,000đ

-19% 22,000đ

Than gáo dừa loại 2 Đã bán(600)
Than hoạt tính TB-01 Trà Bắc

Than hoạt tính TB-01 Trà Bắc

Liên hệ
Than hoạt tính TB-01 Trà Bắc Đã bán(440)
Than hoạt tính TB-05 Trà Bắc

Than hoạt tính TB-05 Trà Bắc

Liên hệ
Than hoạt tính TB-05 Trà Bắc Đã bán(451)
Chia sẻ: Facebook , Twitter , Google