Máy lọc nước Nano

Công nghệ nano được ứng dụng vào lọc nước như thế nào?

Công nghệ nano là các thao tác của vật chất ở cấp độ nguyên tử và phân tử. Gần đây nhất, mô tả phổ biến của công nghệ nano là đề cập đến mục tiêu kỹ thuật thao tác chính xác các nguyên tử và phân tử để chế tạo các sản phẩm macroscale, còn bây giờ được gọi là công nghệ nano phân tử.

Mô tả tổng quát hơn của công nghệ nano sau đó đã được thành lập bởi các sáng kiến ​​công nghệ nano quốc gia, trong đó xác định công nghệ nano như các thao tác của vật chất với ít nhất một chiều có kích thước từ 1 đến 100 nanomet. Định nghĩa này phản ánh thực tế là tác động cơ học lượng tử là quan trọng ở quy mô lượng tử lĩnh vực này, và vì vậy định nghĩa chuyển từ một mục tiêu công nghệ đặc biệt để nghiên cứu thể loại bao gồm tất cả các loại nghiên cứu và công nghệ mà đối phó với các thuộc tính đặc biệt của vật chất xảy ra dưới ngưỡng kích thước nhất định. Do đó người ta thường thấy hình thức số nhiều "công nghệ nano" để đề cập đến hàng loạt các nghiên cứu và ứng dụng có đặc điểm chung là kích thước. Vì sự đa dạng của các ứng dụng tiềm năng (bao gồm cả công nghiệp và quân sự), và một ứng dụng quan trọng nhất trong đời sống con người đó chính là sự sáng tạo máy lọc nước nano sử dụng công nghệ này

Sản phẩm của Máy lọc nước Nano

Máy đun nước nóng tự động Haohsing HS-16L

9,950,000đ

-10% 10,950,000đ

Đã bán(121)

Máy đun nước nóng tự động Haohsing HS-10L

8,650,000đ

-11% 9,650,000đ

Đã bán(119)

Máy đun nước nóng tự động Haohsing HS-6L

7,650,000đ

-12% 8,650,000đ

Đã bán(121)

Máy đun nước nóng tự động Haohsing HS-40A

9,450,000đ

-10% 10,450,000đ

Đã bán(124)

Máy đun nước nóng tự động Haohsing HS-25A

8,650,000đ

-11% 9,650,000đ

Đã bán(141)

Máy đun nước nóng Haohsing HS-30GB

13,900,000đ
Đã bán(117)

Máy đun nước nóng tự động Haohsing HS -20GB

13,850,000đ

-13% 15,850,000đ

Đã bán(115)

Máy đun nước nóng tự động Haohsing HS-10GB

13,150,000đ

-8% 14,150,000đ

Đã bán(125)

Máy lọc nước công cộng Haohsing Nóng Ấm YQ 4F

30,500,000đ

-12% 34,500,000đ

Đã bán(117)

Máy lọc nước công cộng Haohisng Nóng Lạnh Ấm YQ 4D

32,250,000đ

-9% 35,250,000đ

Đã bán(102)

Máy lọc nước công cộng Haohsing Nóng Ấm YQ 3F

27,550,000đ

-10% 30,550,000đ

Đã bán(124)

Máy lọc nước công cộng Haohsing Nóng Lạnh Ấm YQ 3D

29,980,000đ

-12% 33,980,000đ

Đã bán(111)

Máy lọc nước công cộng Haohsing Nóng ấm YQ 2RF

17,950,000đ

-11% 19,950,000đ

Đã bán(111)

Máy lọc nước công cộng Haohsing nóng ấm YQ 2E

17,550,000đ

-15% 20,550,000đ

Đã bán(109)

Máy lọc nước uống công cộng YL-600C

7,850,000đ

-6% 8,350,000đ

Đã bán(115)

Bồn nước uống công cộng SV-A04

37,500,000đ

-8% 40,500,000đ

Đã bán(113)

Bồn nước uống công cộng SV-A03

38,000,000đ

-14% 44,000,000đ

Đã bán(118)

Bồn nước uống công cộng SV-A02G

31,500,000đ

-9% 34,500,000đ

Đã bán(108)

Bồn nước uống Nóng -Lạnh - Ấm SV-6D

30,500,000đ

-9% 33,500,000đ

Đã bán(112)

Bồn nước uống Nóng - Lạnh - Ấm SV-3L

23,950,000đ

-8% 25,950,000đ

Đã bán(131)

Bồn uống nước Công cộng NT-30 Plus

12,950,000đ

-8% 13,950,000đ

Đã bán(125)

Bồn uống nước uống công cộng NT-30

11,590,000đ

-8% 12,590,000đ

Đã bán(122)

Máy lọc nước công cộng Haohsing HQ- 4F

26,750,000đ

-11% 29,750,000đ

Đã bán(114)

Máy lọc nước công cộng Haohsing HQ-4D

28,950,000đ

-10% 31,950,000đ

Đã bán(114)

Bồn đôi uống nước công cộng BD-3016

19,950,000đ

-14% 22,950,000đ

Đã bán(124)
Chia sẻ: Facebook , Twitter , Google