Thiết bị chống đóng cặn từ trường

Thiết bị chống đóng cặn bằng từ trường, công nghệ xử lý cặn kết tủa trong nước hiện đại nhất hiện nay dùng nồi hơi và lọc nước bảo vệ gia đình

Các Sản phẩm của Thiết bị chống đóng cặn từ trường

Thiết bị chống cáu cặn làm mềm bằng điện cực Phân cực ips kalyxx redline

Thiết bị chống cáu cặn làm mềm bằng điện cực Phân cực ips kalyxx redline

14,500,000đ

-13% 16,500,000đ

Thiết bị chống cáu cặn làm mềm bằng điện cực Phân cực ips kalyxx redline Đã bán(426)
Chia sẻ: Facebook , Twitter , Google