Lõi bọc nhựa-Xác khuẩn

Dùng lọc xác vi khuẩn trong các hệ thống xử lý nước uống tinh khiết, nước siêu tinh khiết cho nhà máy Dược, bệnh viện, cơ sở sản xuất thực phẩm, thức uống

Sản phẩm của Lõi bọc nhựa-Xác khuẩn

Lõi bọc nhựa-Xác khuẩn 20"-0,2 µm (Global – USA)

2,160,000đ

-15% 2,520,000đ

Đã bán(198)

Lõi bọc nhựa-Xác khuẩn 10"-0,2 µm

Liên hệ
Đã bán(156)

Lõi bọc nhựa-Xác khuẩn 20"-0,1 µm

Liên hệ
Đã bán(155)

Lõi bọc nhựa-Xác khuẩn 20"-0,2 µm

Liên hệ
Đã bán(162)

Lõi bọc nhựa-Xác khuẩn 20" đầu nhọn 226 - 0,1 µm

Liên hệ
Đã bán(152)

Lõi bọc nhựa-Xác khuẩn 20" đầu nhọn 222 - 0,1 µm

Liên hệ
Đã bán(160)

Lõi bọc nhựa-Xác khuẩn 10" đầu nhọn 226 - 0,1 µm

Liên hệ
Đã bán(160)

Lõi bọc nhựa-Xác khuẩn 10" đầu nhọn 222 - 0,1 µm

Liên hệ
Đã bán(164)

Lõi bọc nhựa-Xác khuẩn 20" đầu nhọn 226 - 0,2 µm

Liên hệ
Đã bán(171)

Lõi bọc nhựa-Xác khuẩn 20" đầu nhọn 222 - 0,2 µm

Liên hệ
Đã bán(152)

Lõi bọc nhựa-Xác khuẩn 10" đầu nhọn 226 - 0,2 µm

Liên hệ
Đã bán(150)

Lõi bọc nhựa-Xác khuẩn 10" đầu nhọn 226 - 0,2 µm

Liên hệ
Đã bán(150)

Lõi bọc nhựa-Xác khuẩn 10" đầu nhọn 222 - 0,2 µm

Liên hệ
Đã bán(151)
Chia sẻ: Facebook , Twitter , Google