Máy lọc nước RO

Công nghệ RO là gì? 
Là công nghệ lọc nước sử dụng màng siêu lọc, khe lọc 0.0001micron (lọc đến kích thước ion, nguyên tử) để sản xuất nước siêu tinh khiết, dựa trên nguyên lý thẩm thấu ngược

Thẩm thấu ngược là gì?
Diễn giải một cách nôm na, đó là một quy trình ngược lại của thẩm thấu.Thẩm thấu là một hiện tượng tự nhiên. Nước bao giờ cũng chuyển dịch từ nơi có nồng độ muối/ khoáng thấp đến nơi có nồng độ cao hơn. Quá trình diễn ra cho đến khi nồng độ muối khoáng từ 2 nơi này cân bằng.

Màng RO là gì
Là một màng mỏng làm từ vật liệu Cellulose Acetate, Polyamide hoặc màng TFC có những lỗ nhỏ tới 0.001 micron. Tất cả các màng này đều chịu áp suất cao nhưng khả năng chịu pH và chlorine không giống nhau.

"Kết luận: Công nghệ RO là công nghệ lọc nước tốt nhất hiện nay"

Sản phẩm của Máy lọc nước RO

Máy lọc nước RO Kangaroo KG104AVTU

Liên hệ

Máy lọc nước RO Kangaroo KG108AVTU

Liên hệ

Máy lọc nước RO Kangaroo KG109AVTU

Liên hệ

Máy lọc nước RO Kangaroo KG110AVTU

Liên hệ

Máy lọc nước RO Kangaroo KGHIMLAM

Liên hệ

Máy lọc nước Kangaroo KG09 VTU

Liên hệ

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HM VTU

Liên hệ

Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo KG18BLUE

Liên hệ

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen Plus KG100HP

Liên hệ

Máy lọc nước Kangaroo KG06G4

Liên hệ

Máy lọc nước Kangaroo KG08G4

Liên hệ

Máy lọc nước Kangaroo KG09G4

Liên hệ

Máy lọc nước Kangaroo KG10G4

Liên hệ

Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo KG100HG

Liên hệ

Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo KG2209PH

Liên hệ

Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo KG100HB

Liên hệ

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HC

Liên hệ

Máy lọc nước Kangaroo KG2207P

Liên hệ

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HU+

Liên hệ

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HU

Liên hệ

Máy lọc nước nhiễm mặn Kangaroo KG3500VTU

Liên hệ

Máy lọc nước RO Kangaroo KG09A3

Liên hệ

Máy lọc nước RO Kangaroo KG10A3

Liên hệ

Máy lọc nước RO Kangaroo KG19A3

Liên hệ
Chia sẻ: Facebook , Twitter , Google