Tin tức ngành lọc nước

Sản phẩm của Tin tức ngành lọc nước

Giảm giá 13%

Autovalve F65 (Tái sinh theo lưu lượng)

1,680,000đ 1,920,000đ
Giảm giá 13%

Autovalve F65 (Tái sinh theo thời gian)

1,680,000đ 1,920,000đ
Giảm giá 15%

Autovave F71B1 (Filter – chế độ lọc)

1,680,000đ 1,960,000đ
Giảm giá 12%
Quà tặng

MÁY LỌC NƯỚC JENPEC MIX500-N

11,900,000đ 13,500,000đ
Giảm giá 15%
Quà tặng

MÁY LỌC NƯỚC JENPEC MIX9000-E

5,900,000đ 6,900,000đ
Giảm giá 13%
Quà tặng

MÁY LỌC NƯỚC JENPEC MIX9000-SLIM

6,900,000đ 7,900,000đ
Giảm giá 13%
Quà tặng

MÁY LỌC NƯỚC JENPEC A5000 + gầm chậu + UV

6,900,000đ 7,900,000đ
Giảm giá 15%
Quà tặng

MÁY LỌC NƯỚC JENPEC A5000 + gầm chậu

6,100,000đ 7,100,000đ
Giảm giá 15%

Lõi bọc nhựa-Xác khuẩn 20"-0,2 µm (Global – USA)

2,160,000đ 2,520,000đ

Lõi bọc nhựa-Xác khuẩn 10"-0,2 µm

Liên hệ

Lõi bọc nhựa-Xác khuẩn 20"-0,1 µm

Liên hệ

Lõi bọc nhựa-Xác khuẩn 20"-0,2 µm

Liên hệ

Lõi bọc nhựa-Xác khuẩn 20" đầu nhọn 226 - 0,1 µm

Liên hệ

Lõi bọc nhựa-Xác khuẩn 20" đầu nhọn 222 - 0,1 µm

Liên hệ

Lõi bọc nhựa-Xác khuẩn 10" đầu nhọn 226 - 0,1 µm

Liên hệ

Lõi bọc nhựa-Xác khuẩn 10" đầu nhọn 222 - 0,1 µm

Liên hệ

Lõi bọc nhựa-Xác khuẩn 20" đầu nhọn 226 - 0,2 µm

Liên hệ

Lõi bọc nhựa-Xác khuẩn 20" đầu nhọn 222 - 0,2 µm

Liên hệ

Lõi bọc nhựa-Xác khuẩn 10" đầu nhọn 226 - 0,2 µm

Liên hệ

Lõi bọc nhựa-Xác khuẩn 10" đầu nhọn 226 - 0,2 µm

Liên hệ

Lõi bọc nhựa-Xác khuẩn 10" đầu nhọn 222 - 0,2 µm

Liên hệ

Màng UF siêu lọc UF Model MBR 20FR

Liên hệ

Màng UF siêu lọc UF Model MBR 12FR

Liên hệ
Giảm giá 15%

UF liền vỏ inox 1500

1,860,000đ 2,170,000đ
Chia sẻ: Facebook , Twitter , Google