Giá xăng dầu trong nước giảm một nửa so với thế giới

Cụ thể, trên thị trường thế giới ở thời điểm ngày 2/1/2014, giá xăng RON92 chốt ở mức 118,63 USD/thùng. Còn hiện tại, xăng RON92 chốt ở mức 95,03 USD/thùng. Tính ra, xăng RON92 hiện nay đã giảm gần 20% so với đầu năm.

Tuy nhiên, giá bán lẻ trong nước từ đầu năm đến nay lại không giảm ở mức tương ứng. Cụ thể, vào thời điểm ngày 1/1/2014, giá xăng RON92 bán lẻ là 24.190 VND/lít.  Hiện giá xăng ở mức 22.340 VND/lít. Như vậy, so với đầu năm, giá xăng giảm 7,7%.

Theo báo: vtv.vn

Tin tức liên quan