Báo giá máy lọc nước Kangaroo NEW 2015

Báo giá máy lọc nước Kangaroo NEW 2015

KG104.
Kangaroo 4 lõi KG104 (vỏ inox không nhiễm từ) là:  3.950.000 VNĐ

 

Kangaroo 4 lõi KG104 ( Không vỏ lắp âm chậu): 3.550.000 VNĐ

--------------------------------------------------------------------------

KG106

Kangaroo 6 lõi KG106 (vỏ inox không nhiễm từ) là:  3.650.000 VNĐ

Kangaroo 6 lõi KG106 ( Không vỏ lắp âm chậu): 3.250.000 VNĐ

--------------------------------------------------------------------------------------------------

KG107.
Kangaroo 7 lõi KG107 (vỏ inox không hiễm từ) là:  3.950.000 VNĐ

Kangaroo 7 lõi KG107 ( Không vỏ lắp âm chậu): 3.550.000 VNĐ

--------------------------------------------------------------------------

KG108.
Kangaroo 8 lõi KG108 (vỏ inox không nhiễm từ) là:  4.200.000 VNĐ

Kangaroo 8 lõi KG108 ( Không vỏ lắp âm chậu): 3.800.000 VNĐ

--------------------------------------------------------------------------

KG109.
Kangaroo 9 lõi KG109 (vỏ inox không nhiễm từ) là:  5.200.000 VNĐ

 

Kangaroo 9 lõi KG109 ( Không vỏ lắp âm chậu): 4.100.000 VNĐ

--------------------------------------------------------------------------

KG128.
Kangaroo 8 lõi KG128 (vỏ inox không nhiễm từ) là:  4.150.000 VNĐ

Kangaroo 8 lõi KG128 ( Không vỏ lắp âm chậu): 3.800.000 VNĐ

--------------------------------------------------------------------------

KG116.
Kangaroo 6 lõi KG116(vỏ inox không nhiễm từ) là:  4.700.000 VNĐ

 

Kangaroo 6 lõi KG116 ( Không vỏ lắp âm chậu): 4.300.000 VNĐ

--------------------------------------------------------------------------

KG117.
Kangaroo 7lõi KG117 (vỏ inox không nhiễm từ) là:  4.400.000 VNĐ

 

Kangaroo 7 lõi KG117 ( Không vỏ lắp âm chậu): 4.800.000 VNĐ

--------------------------------------------------------------------------

KG118.
Kangaroo 8 lõi KG118 (vỏ inox không nhiễm từ) là:  4.850.000 VNĐ

 

Kangaroo 8 lõi KG118 ( Không vỏ lắp âm chậu): 4.450.000 VNĐ

Giá trên Chưa bao gồm (VAT)

Miến phí vận chuyển và lắp đặt trong nội thành hà nội cho khách hàng mua online.

Liên hệ mua hàng: 046 689 2828 Hoặc 046 689 2929

Tin tức liên quan