Máy lọc nước nóng lạnh

Thấy được thực trạng đó. Công ty cổ phần máy và thiết bị TST đã nghiên cứu và đưa ra thị trường dòng sản phẩm máy lọc nước uống công suất lớn học đường đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng nước uống cho những nơi công cộng với chi phí hợp lý, rẻ hơn rất nhiều so với nước đóng bình và chất lượng nguồn nước được đảm bảo.

Các Sản phẩm của Máy lọc nước nóng lạnh

Máy lọc nước Coway P-300L

Máy lọc nước Coway P-300L

7,000,000đ
Máy lọc nước Coway P-300L Đã bán(331)
Cây nước nóng lạnh Haohsing HG-3129

Cây nước nóng lạnh Haohsing HG-3129

4,450,000đ

-9% 4,850,000đ

Cây nước nóng lạnh Haohsing HG-3129 Đã bán(152)
Máy đun nước nóng Haohsing HS-30GB

Máy đun nước nóng Haohsing HS-30GB

13,900,000đ
Máy đun nước nóng Haohsing HS-30GB Đã bán(183)
Máy lọc nước công cộng Haohsing HM-2687 Nano

Máy lọc nước công cộng Haohsing HM-2687 Nano

15,350,000đ

-12% 17,350,000đ

Máy lọc nước công cộng Haohsing HM-2687 Nano Đã bán(152)
Máy lọc nước nóng lạnh Haohsing HM2687 RO

Máy lọc nước nóng lạnh Haohsing HM2687 RO

13,890,000đ

-13% 15,890,000đ

Máy lọc nước nóng lạnh Haohsing HM2687 RO Đã bán(140)
Máy lọc nước công cộng Haohsing RO 200G

Máy lọc nước công cộng Haohsing RO 200G

12,550,000đ

-11% 14,000,000đ

Máy lọc nước công cộng Haohsing RO 200G Đã bán(140)
Máy lọc nước công cộng Haohsing RO 300G

Máy lọc nước công cộng Haohsing RO 300G

14,650,000đ

-9% 16,000,000đ

Máy lọc nước công cộng Haohsing RO 300G Đã bán(187)
Máy lọc nước công cộng Haohsing RO 400G

Máy lọc nước công cộng Haohsing RO 400G

15,050,000đ

-9% 16,500,000đ

Máy lọc nước công cộng Haohsing RO 400G Đã bán(138)
Máy lọc nước công cộng Haohsing RO 600G

Máy lọc nước công cộng Haohsing RO 600G

17,350,000đ

-6% 18,350,000đ

Máy lọc nước công cộng Haohsing RO 600G Đã bán(143)
Máy lọc nước công cộng Haohsing RO 800G

Máy lọc nước công cộng Haohsing RO 800G

19,950,000đ

-10% 22,000,000đ

Máy lọc nước công cộng Haohsing RO 800G Đã bán(141)
Máy lọc nước Haohsing HG-3139 Nano

Máy lọc nước Haohsing HG-3139 Nano

6,150,000đ

-5% 6,450,000đ

Máy lọc nước Haohsing HG-3139 Nano Đã bán(142)
Máy lọc nước Haohsing HG-3139 RO

Máy lọc nước Haohsing HG-3139 RO

6,450,000đ

-6% 6,850,000đ

Máy lọc nước Haohsing HG-3139 RO Đã bán(172)
Máy lọc nước Haohsing AQ 200G

Máy lọc nước Haohsing AQ 200G

9,950,000đ

-1% 10,000,000đ

Máy lọc nước Haohsing AQ 200G Đã bán(153)
Máy lọc nước Haohsing AQ 300G

Máy lọc nước Haohsing AQ 300G

11,550,000đ

-15% 13,550,000đ

Máy lọc nước Haohsing AQ 300G Đã bán(143)
Máy lọc nước Haohsing AQ 400G

Máy lọc nước Haohsing AQ 400G

12,350,000đ

-14% 14,350,000đ

Máy lọc nước Haohsing AQ 400G Đã bán(138)
Máy lọc nước Haohsing AQ 500G

Máy lọc nước Haohsing AQ 500G

13,150,000đ

-14% 15,150,000đ

Máy lọc nước Haohsing AQ 500G Đã bán(148)
Máy lọc nước Haohsing AQ 600G

Máy lọc nước Haohsing AQ 600G

14,250,000đ

-13% 16,250,000đ

Máy lọc nước Haohsing AQ 600G Đã bán(146)
Máy lọc nước Haohsing AQ 800G

Máy lọc nước Haohsing AQ 800G

15,250,000đ

-12% 17,250,000đ

Máy lọc nước Haohsing AQ 800G Đã bán(148)
Máy lọc nước nóng lạnh 2 vòi Haohsing HM-568

Máy lọc nước nóng lạnh 2 vòi Haohsing HM-568

5,800,000đ
Máy lọc nước nóng lạnh 2 vòi Haohsing HM-568 Đã bán(150)
Máy lọc nước Haohsing HM-5001

Máy lọc nước Haohsing HM-5001

10,150,000đ

-17% 12,150,000đ

Máy lọc nước Haohsing HM-5001 Đã bán(158)
Máy lọc nước Haohsing HM 6991

Máy lọc nước Haohsing HM 6991

12,350,000đ

-14% 14,350,000đ

Máy lọc nước Haohsing HM 6991 Đã bán(145)
Máy lọc nước nóng lạnh ấm Haohsing AQ 2003

Máy lọc nước nóng lạnh ấm Haohsing AQ 2003

14,000,000đ
Máy lọc nước nóng lạnh ấm Haohsing AQ 2003 Đã bán(221)
Máy lọc nước 3 Vòi Nóng Lạnh Ấm Haohsing HM700

Máy lọc nước 3 Vòi Nóng Lạnh Ấm Haohsing HM700

20,500,000đ
Máy lọc nước 3 Vòi Nóng Lạnh Ấm Haohsing HM700 Đã bán(138)
Máy lọc nước nóng lạnh ấm Haohsing HM1687

Máy lọc nước nóng lạnh ấm Haohsing HM1687

17,500,000đ
Máy lọc nước nóng lạnh ấm Haohsing HM1687 Đã bán(142)
Máy lọc nước nóng lạnh ấm Haohsing HM6187

Máy lọc nước nóng lạnh ấm Haohsing HM6187

18,500,000đ
Máy lọc nước nóng lạnh ấm Haohsing HM6187 Đã bán(137)
Chia sẻ: Facebook , Twitter , Google