Máy lọc nước Nano

Công nghệ nano được ứng dụng vào lọc nước như thế nào?

Công nghệ nano là các thao tác của vật chất ở cấp độ nguyên tử và phân tử. Gần đây nhất, mô tả phổ biến của công nghệ nano là đề cập đến mục tiêu kỹ thuật thao tác chính xác các nguyên tử và phân tử để chế tạo các sản phẩm macroscale, còn bây giờ được gọi là công nghệ nano phân tử.

Mô tả tổng quát hơn của công nghệ nano sau đó đã được thành lập bởi các sáng kiến ​​công nghệ nano quốc gia, trong đó xác định công nghệ nano như các thao tác của vật chất với ít nhất một chiều có kích thước từ 1 đến 100 nanomet. Định nghĩa này phản ánh thực tế là tác động cơ học lượng tử là quan trọng ở quy mô lượng tử lĩnh vực này, và vì vậy định nghĩa chuyển từ một mục tiêu công nghệ đặc biệt để nghiên cứu thể loại bao gồm tất cả các loại nghiên cứu và công nghệ mà đối phó với các thuộc tính đặc biệt của vật chất xảy ra dưới ngưỡng kích thước nhất định. Do đó người ta thường thấy hình thức số nhiều "công nghệ nano" để đề cập đến hàng loạt các nghiên cứu và ứng dụng có đặc điểm chung là kích thước. Vì sự đa dạng của các ứng dụng tiềm năng (bao gồm cả công nghiệp và quân sự), và một ứng dụng quan trọng nhất trong đời sống con người đó chính là sự sáng tạo máy lọc nước nano sử dụng công nghệ này

Sản phẩm của Máy lọc nước Nano

Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo KG18BLUE

Liên hệ
Đã bán(31)

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen Plus KG100HP

Liên hệ
Đã bán(30)

Máy lọc nước Kangaroo KG06G4

Liên hệ
Đã bán(31)

Máy lọc nước Kangaroo KG08G4

Liên hệ
Đã bán(30)

Máy lọc nước Kangaroo KG09G4

Liên hệ
Đã bán(28)

Máy lọc nước Kangaroo KG10G4

Liên hệ
Đã bán(31)

Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo KG100HG

Liên hệ
Đã bán(30)

Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo KG2209PH

Liên hệ
Đã bán(34)

Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo KG100HB

Liên hệ
Đã bán(29)

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HC

Liên hệ
Đã bán(32)

Máy lọc nước Kangaroo KG2207P

Liên hệ
Đã bán(35)

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HU+

Liên hệ
Đã bán(29)

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HU

Liên hệ
Đã bán(31)

Máy lọc nước nhiễm mặn Kangaroo KG3500VTU

Liên hệ
Đã bán(33)

Máy lọc nước RO Kangaroo KG09A3

Liên hệ
Đã bán(34)

Máy lọc nước RO Kangaroo KG10A3

Liên hệ
Đã bán(34)

Máy lọc nước RO Kangaroo KG19A3

Liên hệ
Đã bán(37)

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen 2 vòi KG100HK

Liên hệ
Đã bán(34)

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen Nóng lạnh KG2209PH3

Liên hệ
Đã bán(32)

Máy lọc nước uống học đường DAD-6S

36,500,000đ

-4% 38,000,000đ

Đã bán(32)

Máy lọc nước uống học đường DAD-4S

26,500,000đ

-2% 27,000,000đ

Đã bán(34)

Máy lọc nước uống học đường DAD-3S

24,500,000đ

-4% 25,500,000đ

Đã bán(31)

Cây nước uống công cộng DAD-C02A

32,000,000đ

-4% 33,000,000đ

Đã bán(32)

Cây nước uống công cộng DAD-C02

22,000,000đ

-5% 23,000,000đ

Đã bán(33)

Cây nước uống công cộng DAD-C01

20,000,000đ

-3% 20,500,000đ

Đã bán(33)
Chia sẻ: Facebook , Twitter , Google