Máy làm nóng năng lượng mặt trời Tân Á

Máy làm nóng năng lượng mặt trời Tân Á
- Thân thiện với môi trường: Sản phẩm hoạt động không sử dụng điện, gas, hay các nhiên liệu đốt khác mà  nhờ vào hấp thụ nguồn năng lượng tự nhiên - ánh sáng mặt trời, nên hoàn toàn không thải các chất độc hại ra ngoài môi trường.

Sản phẩm của Máy làm nóng năng lượng mặt trời Tân Á

Máy nước nóng năng lượng mặt trời ĐT 150L - PLA01

15,650,000đ

-7% 16,650,000đ

Đã bán(182)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời ĐT Tấm Phẳng 300L

25,150,000đ

-4% 26,150,000đ

Đã bán(165)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời ĐT - PA01 - 220

20,850,000đ

-5% 21,850,000đ

Đã bán(170)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời ĐT 130L 58-12 CLASSIC

7,000,000đ

-13% 8,000,000đ

Đã bán(164)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời ĐT 160L 58-15 CLASSIC

7,700,000đ

-12% 8,700,000đ

Đã bán(164)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời ĐT 180L 58-18 - CLASSIC

8,700,000đ

-11% 9,700,000đ

Đã bán(163)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời ĐT 215L 58-21 - CLASSIC

10,400,000đ

-5% 10,900,000đ

Đã bán(165)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời ĐT 250L 58-24 - CLASSIC

11,300,000đ

-5% 11,800,000đ

Đã bán(177)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời ĐT 300L 58-28 - CLASSIC

12,600,000đ

-4% 13,100,000đ

Đã bán(169)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời ĐT 150L 70 - 10 - CLASSIC

8,000,000đ

-6% 8,500,000đ

Đã bán(167)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời ĐT 180L 70 - 12 - CLASSIC

9,300,000đ

-6% 9,800,000đ

Đã bán(177)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời ĐT 210L 70 - 14 - CLASSIC

10,700,000đ

-5% 11,200,000đ

Đã bán(161)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời ĐT 225L 70 - 15 - CLASSIC

11,600,000đ

-5% 12,100,000đ

Đã bán(173)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời ĐT 240L 70 - 16 - CLASSIC

12,300,000đ

-4% 12,800,000đ

Đã bán(157)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời ĐT 270L 70 - 18 - CLASSIC

13,400,000đ

-4% 13,900,000đ

Đã bán(174)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời ĐT 300L 70 - 20 - CLASSIC

14,800,000đ

-4% 15,300,000đ

Đã bán(166)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời ĐT 315L 70 - 21 - CLASSIC

15,100,000đ

-4% 15,600,000đ

Đã bán(158)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời ĐT 360L 70 - 24 - CLASSIC

17,000,000đ

-3% 17,500,000đ

Đã bán(170)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời ĐT 130L 58-12 - VIGO

8,800,000đ

-6% 9,300,000đ

Đã bán(170)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời ĐT 160L 58-15 - VIGO

10,400,000đ

-5% 10,900,000đ

Đã bán(165)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời ĐT 180L 58-18 - VIGO

11,900,000đ

-5% 12,400,000đ

Đã bán(173)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời ĐT 215L 58-21 - VIGO

14,400,000đ

-4% 14,900,000đ

Đã bán(183)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời ĐT 250L 58-24 - VIGO

15,800,000đ

-4% 16,300,000đ

Đã bán(165)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời ĐT 300L 58-28 - VIGO

17,800,000đ

-3% 18,300,000đ

Đã bán(173)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời ĐT 150L 70-10 - VIGO

10,459,000đ

-5% 10,959,000đ

Đã bán(173)
Chia sẻ: Facebook , Twitter , Google