Dự án Khách hàng

Sản phẩm của Dự án Khách hàng

Thiết bị lọc nước giếng khoan GK-Inox-01A

8,300,000đ

-8% 9,000,000đ

Đã bán(81)

Thiết bị lọc nước giếng khoan GK-Inox-01

6,300,000đ

-13% 7,200,000đ

Đã bán(90)

Thiết bị lọc nước giếng khoan GK–CM03-A-CA

28,700,000đ

-5% 30,000,000đ

Đã bán(88)

Thiết bị lọc nước giếng khoan GK–CM03-CA

22,900,000đ

-5% 24,000,000đ

Đã bán(81)

Thiết bị lọc nước giếng khoan GK–CM03-A

20,500,000đ

-7% 22,000,000đ

Đã bán(82)

Thiết bị lọc nước giếng khoan GK–CM03

15,500,000đ

-9% 17,000,000đ

Đã bán(94)

Thiết bị lọc nước giếng khoan GK–CM02-A

14,000,000đ

-10% 15,500,000đ

Đã bán(86)

Thiết bị lọc nước giếng khoan GK-CM02

10,000,000đ

-10% 11,000,000đ

Đã bán(96)

Thiết bị lọc nước giếng khoan GK-CM01

4,500,000đ

-10% 5,000,000đ

Đã bán(117)

Hóa chất chống cáu cặn

Liên hệ
Đã bán(43)

Gia ven

Liên hệ
Đã bán(43)

Hoá chất rửa màng tổng hợp (VN)

Liên hệ
Đã bán(43)

Hoá chất rửa màng vô cơ

Liên hệ
Đã bán(39)

Hoá chất rửa màng hữu cơ

Liên hệ
Đã bán(60)

NaOH (xút)

Liên hệ
Đã bán(44)

Clorin

Liên hệ
Đã bán(40)

Axit chanh (axit citric)

Liên hệ
Đã bán(90)

Axit H2SO4

Liên hệ
Đã bán(48)

Axit HCL

Liên hệ
Đã bán(54)

ĐÈN DIỆT KHUẨN PHÒNG UV60W

900,000đ

-15% 1,050,000đ

Đã bán(51)

ĐÈN DIỆT KHUẨN PHÒNG UV40W

660,000đ

-15% 770,000đ

Đã bán(43)

ĐÈN USA-Darlly-GPH UV40

3,120,000đ

-15% 3,640,000đ

Đã bán(43)

ĐÈN USA-Darlly-GPH UV28

2,820,000đ

-15% 3,290,000đ

Đã bán(36)

ĐÈN USA-Darlly-GPH UV23

2,340,000đ

-15% 2,730,000đ

Đã bán(38)

ĐÈN USA-Darlly-GPH UV14

1,860,000đ

-15% 2,170,000đ

Đã bán(40)
Chia sẻ: Facebook , Twitter , Google