Các giải pháp

Sản phẩm của Các giải pháp

Nhựa Cation Misubishi UBK08 sản xuất tại Korean

Liên hệ
Đã bán(40)

Than hoạt tính TB-05 Trà Bắc

Liên hệ
Đã bán(45)

Than hoạt tính TB-01 Trà Bắc

Liên hệ
Đã bán(45)

Than gáo dừa loại 2

Liên hệ
Đã bán(48)

Than gáo dừa loại 1

Liên hệ
Đã bán(48)

Zoăng to vỏ màng cùm inox 8040

240,000đ

-15% 280,000đ

Đã bán(39)

Zoăng vỏ màng ABS 4040

18,000đ

-10% 20,000đ

Đã bán(35)

Nắp vỏ màng composite 8040

Liên hệ
Đã bán(38)

Nắp vỏ màng composite 4040

360,000đ

-15% 420,000đ

Đã bán(38)

VỎ MÀNG COMPOSITE Model 4080(Xử lý nước biển)

Liên hệ
Đã bán(36)

VỎ MÀNG COMPOSITE Model 4040(Xử lý nước biển)

Liên hệ
Đã bán(35)

VỎ MÀNG COMPOSITE Model 80120

9,360,000đ

-15% 10,920,000đ

Đã bán(39)

VỎ MÀNG COMPOSITE Model 8080

7,800,000đ

-15% 9,100,000đ

Đã bán(45)

VỎ MÀNG COMPOSITE Model 8040

6,360,000đ

-15% 7,420,000đ

Đã bán(38)

VỎ MÀNG COMPOSITE Model 40120

Liên hệ
Đã bán(33)

VỎ MÀNG COMPOSITE Model 4080

2,280,000đ

-15% 2,660,000đ

Đã bán(36)

VỎ MÀNG COMPOSITE Model 4040

1,560,000đ

-15% 1,820,000đ

Đã bán(36)

Nắp ABS

150,000đ

-15% 175,000đ

Đã bán(39)

VỎ MÀNG ĐẦU ABS Model 4080 không có mối hàn(đúc)

2,640,000đ

-15% 3,080,000đ

Đã bán(37)

VỎ MÀNG ĐẦU ABS Model 4080 có mối hàn

2,160,000đ

-15% 2,520,000đ

Đã bán(38)

VỎ MÀNG ĐẦU ABS Model 4040 không có mối hàn(đúc)

1,200,000đ

-15% 1,400,000đ

Đã bán(37)

VỎ MÀNG ĐẦU ABS Model 4040 có mối hàn

840,000đ

-15% 980,000đ

Đã bán(37)

VỎ MÀNG ĐẦU ABS Model 4021

780,000đ

-15% 910,000đ

Đã bán(36)

Van tay hút muối (cửa ra 65) F78AS/61240

25,800,000đ

-15% 30,100,000đ

Đã bán(38)

Van tay hút muối (cửa ra 42) F77AS/61215

13,200,000đ

-15% 15,400,000đ

Đã bán(42)
Chia sẻ: Facebook , Twitter , Google