Xử lý nước tinh khiết cho cư dân biển cát hải

  • Chuyên xử lý nước ngọt nước uống tinh khiết cho cư dân khu ven biển
  • Chuyên xử lý nước uống tinh khiết cho cư dân hải đảo
  • Chuyên xử lý nước uống cho cư dân tàu thuỷ đánh bắt ven biển
  • Xử lý nước uống cho sỹ quan quân đội ngoài biển đảo.

 

 

 

 

 

 

Tin tức liên quan