Văn hóa doanh nghiệp

 

 

 ĐẠO ĐỨC CON NGƯỜI LÀ YẾU TỐ ĐƯỢC ĐẶT LÊN HÀNG ĐẦU

 Tôn trọng các tiêu chuẩn đã được thiết lập Đạo đức là yếu tố không thể thiếu trong Sản xuất và       kinh doanh Tại Hoàng Ngân -  Tài phải đi đôi với Tâm 

 

 

 

ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH 

 Môi trường làm việc của Hoàng Ngân lấy con người là trung tâm ở đó lấy sự đoàn kết là sợi giây vô hình gắn bó xích con người lại gần nhau hơn mỗi nhân sự như một mắt xíc trong hệ thống nơi nhân viên cảm thấy công ty là gia đình thứ hai của mình

 

 

 

SÁNG TẠO VÀ ĐỔI MỚI

 Chúng tôi Hàng ngày luôn không ngừng học hỏi, sáng tạo và nỗ lực trong công việc  tránh suy nghĩ theo lối mòn, và làm việc theo kiểu cũ với quản điểm muốn có kết quả mới trong trương lai thì ngay ngày hôm nay phải đổi mới và sáng tạo

Tin tức liên quan

Giới thiệu

Đăng ngày: 07-10-2015

Xem thêm...

Tầm nhìn & Sứ mệnh

Đăng ngày: 07-10-2015

Xem thêm...

Đối tác cổ đông

Đăng ngày: 12-11-2015

Xem thêm...