Máy lọc nước Karofi

Các Sản phẩm của Máy lọc nước Karofi

Máy lọc nước Karofi Optimus i2 – 7 lõi lọc O-i227

Máy lọc nước Karofi Optimus i2 – 7 lõi lọc O-i227

6,690,000đ

-7% 7,190,000đ

Máy lọc nước Karofi Optimus i2 – 7 lõi lọc O-i227 Đã bán(402)
Máy lọc nước Karofi iRO 1.1 - 9 cấp K9I-1 tủ IQ + đèn UV (10 cấp)

Máy lọc nước Karofi iRO 1.1 - 9 cấp K9I-1 tủ IQ + đèn UV (10 cấp)

6,780,000đ

-7% 7,280,000đ

Máy lọc nước Karofi iRO 1.1 - 9 cấp K9I-1 tủ IQ + đèn UV (10 cấp) Đã bán(364)
Máy lọc nước Karofi Optimus i1 – 8 lõi lọc đèn UV O-i128/U

Máy lọc nước Karofi Optimus i1 – 8 lõi lọc đèn UV O-i128/U

6,790,000đ

-7% 7,290,000đ

Máy lọc nước Karofi Optimus i1 – 8 lõi lọc đèn UV O-i128/U Đã bán(386)
Máy lọc nước Optimus karofi s1 – 9 lõi đèn UV – O-s129/U

Máy lọc nước Optimus karofi s1 – 9 lõi đèn UV – O-s129/U

6,790,000đ

-7% 7,290,000đ

Máy lọc nước Optimus karofi s1 – 9 lõi đèn UV – O-s129/U Đã bán(390)
Máy lọc nước karofi k-i238 8 cấp lọc

Máy lọc nước karofi k-i238 8 cấp lọc

6,860,000đ

--27% 5,360,000đ

Máy lọc nước karofi k-i238 8 cấp lọc Đã bán(435)
Máy lọc nước karofi optimus i2 o-i228 8 cấp lọc

Máy lọc nước karofi optimus i2 o-i228 8 cấp lọc

6,900,000đ

-7% 7,400,000đ

Máy lọc nước karofi optimus i2 o-i228 8 cấp lọc Đã bán(424)
Máy lọc nước Karofi Optimus i1 – 9 lõi lọc đèn UV O-i129/U

Máy lọc nước Karofi Optimus i1 – 9 lõi lọc đèn UV O-i129/U

6,990,000đ

-7% 7,490,000đ

Máy lọc nước Karofi Optimus i1 – 9 lõi lọc đèn UV O-i129/U Đã bán(412)
MÁY LỌC NƯỚC KAROFI OPTIMUS I2 – 6 LÕI LỌC ĐÈN UV O-I226/U

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI OPTIMUS I2 – 6 LÕI LỌC ĐÈN UV O-I226/U

7,090,000đ

-7% 7,590,000đ

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI OPTIMUS I2 – 6 LÕI LỌC ĐÈN UV O-I226/U Đã bán(403)
Máy lọc nước karofi 9 cấp optimus o-i229/a tủ đứng

Máy lọc nước karofi 9 cấp optimus o-i229/a tủ đứng

7,200,000đ

-7% 7,700,000đ

Máy lọc nước karofi 9 cấp optimus o-i229/a tủ đứng Đã bán(405)
MÁY LỌC NƯỚC KAROFI 10 LÕI OPTIMUS I1 ĐÈN UV O-I129/U

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI 10 LÕI OPTIMUS I1 ĐÈN UV O-I129/U

7,290,000đ

-7% 7,790,000đ

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI 10 LÕI OPTIMUS I1 ĐÈN UV O-I129/U Đã bán(422)
MÁY LỌC NƯỚC KAROFI OPTIMUS I2 – 7 LÕI LỌC ĐÈN UV O-I227/U

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI OPTIMUS I2 – 7 LÕI LỌC ĐÈN UV O-I227/U

7,290,000đ

-7% 7,790,000đ

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI OPTIMUS I2 – 7 LÕI LỌC ĐÈN UV O-I227/U Đã bán(407)
MÁY LỌC NƯỚC KAROFI IRO 2.0 K7IQ-2 8 CẤP CÓ ĐÈN UV

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI IRO 2.0 K7IQ-2 8 CẤP CÓ ĐÈN UV

7,390,000đ

-7% 7,890,000đ

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI IRO 2.0 K7IQ-2 8 CẤP CÓ ĐÈN UV Đã bán(374)
MÁY LỌC NƯỚC KAROFI OPTIMUS I2 – 7 LÕI LỌC ĐÈN UV O-I228/U

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI OPTIMUS I2 – 7 LÕI LỌC ĐÈN UV O-I228/U

7,490,000đ

-7% 7,990,000đ

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI OPTIMUS I2 – 7 LÕI LỌC ĐÈN UV O-I228/U Đã bán(407)
Máy lọc nước Karofi IRO 2.0 - 9 cấp K8IQ-2 tủ IQ cao cấp có đèn UV

Máy lọc nước Karofi IRO 2.0 - 9 cấp K8IQ-2 tủ IQ cao cấp có đèn UV

7,590,000đ

-7% 8,090,000đ

Máy lọc nước Karofi IRO 2.0 - 9 cấp K8IQ-2 tủ IQ cao cấp có đèn UV Đã bán(411)
Máy lọc nước Karofi Optimus i2 – 9 lõi lọc đèn UV O-i229/U

Máy lọc nước Karofi Optimus i2 – 9 lõi lọc đèn UV O-i229/U

7,690,000đ

-7% 8,190,000đ

Máy lọc nước Karofi Optimus i2 – 9 lõi lọc đèn UV O-i229/U Đã bán(420)
Máy Lọc Nước KAROFI OPTIMUS PRO O-I439

Máy Lọc Nước KAROFI OPTIMUS PRO O-I439

7,980,000đ

-7% 8,490,000đ

Máy Lọc Nước KAROFI OPTIMUS PRO O-I439 Đã bán(385)
MÁY LỌC NƯỚC KAROFI THÔNG MINH IRO 2.0 K8IQ-2U 10 CẤP

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI THÔNG MINH IRO 2.0 K8IQ-2U 10 CẤP

7,990,000đ

-6% 8,490,000đ

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI THÔNG MINH IRO 2.0 K8IQ-2U 10 CẤP Đã bán(390)
Máy lọc nước Optimus i2 Karofi 9 lõi lọc đèn UV O-i229/U (10 cấp lọc )

Máy lọc nước Optimus i2 Karofi 9 lõi lọc đèn UV O-i229/U (10 cấp lọc )

7,990,000đ

-6% 8,490,000đ

Máy lọc nước Optimus i2 Karofi 9 lõi lọc đèn UV O-i229/U (10 cấp lọc ) Đã bán(420)
MÁY LỌC NƯỚC KAROFI OPTIMUS DUO O-D138

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI OPTIMUS DUO O-D138

9,080,000đ

-6% 9,580,000đ

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI OPTIMUS DUO O-D138 Đã bán(428)
Chia sẻ: Facebook , Twitter , Google