Máy lọc nước Karofi

Các Sản phẩm của Máy lọc nước Karofi

Máy lọc nước Karofi iRO 1.1 - 8 cấp KT-K8I-1 + đèn UV (9 cấp)

Máy lọc nước Karofi iRO 1.1 - 8 cấp KT-K8I-1 + đèn UV (9 cấp)

5,690,000đ

-9% 6,190,000đ

Máy lọc nước Karofi iRO 1.1 - 8 cấp KT-K8I-1 + đèn UV (9 cấp) Đã bán(310)
Máy lọc nước Karofi Optimus s1–7 lõi lọc O-s127

Máy lọc nước Karofi Optimus s1–7 lõi lọc O-s127

5,690,000đ

-9% 6,190,000đ

Máy lọc nước Karofi Optimus s1–7 lõi lọc O-s127 Đã bán(310)
Máy lọc nước Karofi iRO 1.1 9 cấp lọc K9I-1A tủ IQ

Máy lọc nước Karofi iRO 1.1 9 cấp lọc K9I-1A tủ IQ

5,780,000đ

-8% 6,280,000đ

Máy lọc nước Karofi iRO 1.1 9 cấp lọc K9I-1A tủ IQ Đã bán(361)
MÁY LỌC NƯỚC KAROFI OPTIMUS i1 – 6 LÕI LỌC O-i126

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI OPTIMUS i1 – 6 LÕI LỌC O-i126

5,790,000đ

-8% 6,290,000đ

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI OPTIMUS i1 – 6 LÕI LỌC O-i126 Đã bán(281)
Máy lọc nước Karofi eRO80 - 10 cấp có tủ IQ cao cấp (đèn UV + ORP)

Máy lọc nước Karofi eRO80 - 10 cấp có tủ IQ cao cấp (đèn UV + ORP)

5,840,000đ

-8% 6,340,000đ

Máy lọc nước Karofi eRO80 - 10 cấp có tủ IQ cao cấp (đèn UV + ORP) Đã bán(301)
Máy lọc nước karofi sRO 8 cấp lọc tủ KSI80-UV

Máy lọc nước karofi sRO 8 cấp lọc tủ KSI80-UV

5,890,000đ

-8% 6,390,000đ

Máy lọc nước karofi sRO 8 cấp lọc tủ KSI80-UV Đã bán(299)
MÁY LỌC NƯỚC KAROFI OPTIMUS S1–8 LÕI LỌC O-S128/A

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI OPTIMUS S1–8 LÕI LỌC O-S128/A

5,890,000đ

-8% 6,390,000đ

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI OPTIMUS S1–8 LÕI LỌC O-S128/A Đã bán(310)
Máy lọc nước Karofi iRO 1.1 - 9 cấp K9I-1 + đèn UV (10 cấp)

Máy lọc nước Karofi iRO 1.1 - 9 cấp K9I-1 + đèn UV (10 cấp)

5,980,000đ

-8% 6,480,000đ

Máy lọc nước Karofi iRO 1.1 - 9 cấp K9I-1 + đèn UV (10 cấp) Đã bán(304)
Máy lọc nước lợ Karofi KBW-8RO

Máy lọc nước lợ Karofi KBW-8RO

5,990,000đ

-8% 6,490,000đ

Máy lọc nước lợ Karofi KBW-8RO Đã bán(275)
Máy lọc nước Karofi Optimus i1 – 7 lõi lọc O-i127

Máy lọc nước Karofi Optimus i1 – 7 lõi lọc O-i127

5,990,000đ

-8% 6,490,000đ

Máy lọc nước Karofi Optimus i1 – 7 lõi lọc O-i127 Đã bán(269)
Máy lọc nước tiêu chuẩn tủ IQ 9 cấp KT9IQ-UV

Máy lọc nước tiêu chuẩn tủ IQ 9 cấp KT9IQ-UV

6,000,000đ

-8% 6,500,000đ

Máy lọc nước tiêu chuẩn tủ IQ 9 cấp KT9IQ-UV Đã bán(266)
Máy lọc nước karofi sRO 9 cấp lọc tủ IQ KSI90-UV

Máy lọc nước karofi sRO 9 cấp lọc tủ IQ KSI90-UV

6,090,000đ

-8% 6,590,000đ

Máy lọc nước karofi sRO 9 cấp lọc tủ IQ KSI90-UV Đã bán(294)
MÁY LỌC NƯỚC OPTIMUS KAROFI S1 – 6 LÕI ĐÈN UV – O-S126/U

MÁY LỌC NƯỚC OPTIMUS KAROFI S1 – 6 LÕI ĐÈN UV – O-S126/U

6,090,000đ

-8% 6,590,000đ

MÁY LỌC NƯỚC OPTIMUS KAROFI S1 – 6 LÕI ĐÈN UV – O-S126/U Đã bán(283)
Máy lọc nước Karofi Optimus s1–9 lõi lọc O-s129/A

Máy lọc nước Karofi Optimus s1–9 lõi lọc O-s129/A

6,190,000đ

-8% 6,690,000đ

Máy lọc nước Karofi Optimus s1–9 lõi lọc O-s129/A Đã bán(302)
Máy lọc nước karofi optimus O-I128 – 8 lõi lọc

Máy lọc nước karofi optimus O-I128 – 8 lõi lọc

6,200,000đ

-8% 6,700,000đ

Máy lọc nước karofi optimus O-I128 – 8 lõi lọc Đã bán(276)
Máy lọc nước Karofi iRO 1.1 K7I-1 - 7 cấp lọc tủ IQ (+ đèn UV)

Máy lọc nước Karofi iRO 1.1 K7I-1 - 7 cấp lọc tủ IQ (+ đèn UV)

6,280,000đ

-8% 6,780,000đ

Máy lọc nước Karofi iRO 1.1 K7I-1 - 7 cấp lọc tủ IQ (+ đèn UV) Đã bán(275)
MÁY LỌC NƯỚC OPTIMUS KAROFI S1 – 7 LÕI ĐÈN UV – O-S127/U

MÁY LỌC NƯỚC OPTIMUS KAROFI S1 – 7 LÕI ĐÈN UV – O-S127/U

6,290,000đ

-8% 6,790,000đ

MÁY LỌC NƯỚC OPTIMUS KAROFI S1 – 7 LÕI ĐÈN UV – O-S127/U Đã bán(319)
MÁY LỌC NƯỚC KAROFI SRO 10 CẤP LỌC TỦ IQ KSI90-UV (10 Cấp lọc)

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI SRO 10 CẤP LỌC TỦ IQ KSI90-UV (10 Cấp lọc)

6,390,000đ

-8% 6,890,000đ

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI SRO 10 CẤP LỌC TỦ IQ KSI90-UV (10 Cấp lọc) Đã bán(293)
Máy lọc nước Karofi thông minh iRO 2.0 có 7 cấp lọc

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO 2.0 có 7 cấp lọc

6,390,000đ

-8% 6,890,000đ

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO 2.0 có 7 cấp lọc Đã bán(279)
MÁY LỌC NƯỚC OPTIMUS I1 KAROFI 6 LÕI LỌC ĐÈN UV O-I126/U

MÁY LỌC NƯỚC OPTIMUS I1 KAROFI 6 LÕI LỌC ĐÈN UV O-I126/U

6,390,000đ

-8% 6,890,000đ

MÁY LỌC NƯỚC OPTIMUS I1 KAROFI 6 LÕI LỌC ĐÈN UV O-I126/U Đã bán(281)
Máy lọc nước Karofi IRO 1.1 - 8 cấp K8I-1U có tủ IQ + đèn UV (9 cấp)

Máy lọc nước Karofi IRO 1.1 - 8 cấp K8I-1U có tủ IQ + đèn UV (9 cấp)

6,480,000đ

-8% 6,980,000đ

Máy lọc nước Karofi IRO 1.1 - 8 cấp K8I-1U có tủ IQ + đèn UV (9 cấp) Đã bán(281)
Máy lọc nước karofi optimus O-I129/A 9 cấp lọc

Máy lọc nước karofi optimus O-I129/A 9 cấp lọc

6,490,000đ

-8% 6,990,000đ

Máy lọc nước karofi optimus O-I129/A 9 cấp lọc Đã bán(331)
Máy lọc nước Optimus karofi s1 – 8 lõi đèn UV – O-s128/U

Máy lọc nước Optimus karofi s1 – 8 lõi đèn UV – O-s128/U

6,490,000đ

-8% 6,990,000đ

Máy lọc nước Optimus karofi s1 – 8 lõi đèn UV – O-s128/U Đã bán(303)
Máy lọc nước Karofi IRO 2.0 - 8 cấp K8IQ-2 tủ IQ cao cấp

Máy lọc nước Karofi IRO 2.0 - 8 cấp K8IQ-2 tủ IQ cao cấp

6,590,000đ

-8% 7,090,000đ

Máy lọc nước Karofi IRO 2.0 - 8 cấp K8IQ-2 tủ IQ cao cấp Đã bán(289)
MÁY LỌC NƯỚC KAROFI OPTIMUS I1 – 7 LÕI LỌC ĐÈN UV O-I127/U

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI OPTIMUS I1 – 7 LÕI LỌC ĐÈN UV O-I127/U

6,590,000đ

-8% 7,090,000đ

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI OPTIMUS I1 – 7 LÕI LỌC ĐÈN UV O-I127/U Đã bán(306)
Chia sẻ: Facebook , Twitter , Google