Máy lọc nước Karofi

Các Sản phẩm của Máy lọc nước Karofi

Máy lọc nước Karofi N-e239

Máy lọc nước Karofi N-e239

4,890,000đ

-10% 5,390,000đ

Máy lọc nước Karofi N-e239 Đã bán(470)
Máy lọc nước tiêu chuẩn 8 cấp tủ IQ KT8-IQ

Máy lọc nước tiêu chuẩn 8 cấp tủ IQ KT8-IQ

4,900,000đ

-10% 5,400,000đ

Máy lọc nước tiêu chuẩn 8 cấp tủ IQ KT8-IQ Đã bán(402)
MÁY LỌC NƯỚC TIÊU CHUẨN KHÔNG TỦ 8 CẤP KT-KT80 có đèn UV

MÁY LỌC NƯỚC TIÊU CHUẨN KHÔNG TỦ 8 CẤP KT-KT80 có đèn UV

4,950,000đ

-10% 5,450,000đ

MÁY LỌC NƯỚC TIÊU CHUẨN KHÔNG TỦ 8 CẤP KT-KT80 có đèn UV Đã bán(373)
Máy lọc nước karofi spido s-s027

Máy lọc nước karofi spido s-s027

4,950,000đ

-10% 5,450,000đ

Máy lọc nước karofi spido s-s027 Đã bán(447)
Máy lọc nước Karofi iRO 1.1 - 9 cấp KT-K9I

Máy lọc nước Karofi iRO 1.1 - 9 cấp KT-K9I

4,980,000đ

-10% 5,480,000đ

Máy lọc nước Karofi iRO 1.1 - 9 cấp KT-K9I Đã bán(411)
MÁY LỌC NƯỚC KAROFI OPTIMUS PLUS O-P1310 – 10 CẤP LỌC

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI OPTIMUS PLUS O-P1310 – 10 CẤP LỌC

4,990,000đ

-10% 5,490,000đ

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI OPTIMUS PLUS O-P1310 – 10 CẤP LỌC Đã bán(505)
Máy lọc nước karofi tiêu chuẩn 2018 – 7 lõi lọc – N-e117

Máy lọc nước karofi tiêu chuẩn 2018 – 7 lõi lọc – N-e117

5,050,000đ

-10% 5,550,000đ

Máy lọc nước karofi tiêu chuẩn 2018 – 7 lõi lọc – N-e117 Đã bán(370)
Máy lọc nước karofi ksi70 – 7 cấp lọc

Máy lọc nước karofi ksi70 – 7 cấp lọc

5,090,000đ

-9% 5,590,000đ

Máy lọc nước karofi ksi70 – 7 cấp lọc Đã bán(398)
Máy lọc nước karofi sRO không tủ 8 cấp lọc KSI80 – Có đèn UV

Máy lọc nước karofi sRO không tủ 8 cấp lọc KSI80 – Có đèn UV

5,090,000đ

-9% 5,590,000đ

Máy lọc nước karofi sRO không tủ 8 cấp lọc KSI80 – Có đèn UV Đã bán(399)
Máy lọc nước Karofi Topbox T-s146

Máy lọc nước Karofi Topbox T-s146

5,090,000đ

-9% 5,590,000đ

Máy lọc nước Karofi Topbox T-s146 Đã bán(426)
Máy lọc nước karofi tiêu chuẩn 2018 – 8 lõi lọc – N-e118

Máy lọc nước karofi tiêu chuẩn 2018 – 8 lõi lọc – N-e118

5,150,000đ

-9% 5,650,000đ

Máy lọc nước karofi tiêu chuẩn 2018 – 8 lõi lọc – N-e118 Đã bán(355)
Máy lọc nước Karofi ERO80 không tủ 10 cấp lọc (ORP +UV)

Máy lọc nước Karofi ERO80 không tủ 10 cấp lọc (ORP +UV)

5,250,000đ

-9% 5,750,000đ

Máy lọc nước Karofi ERO80 không tủ 10 cấp lọc (ORP +UV) Đã bán(389)
Máy lọc nước Karofi thông minh iRO K7I-1 tủ IQ

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO K7I-1 tủ IQ

5,280,000đ

-9% 5,780,000đ

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO K7I-1 tủ IQ Đã bán(355)
Máy lọc nước karofi sRO không tủ 9 cấp lọc KSI90 – Có đèn UV

Máy lọc nước karofi sRO không tủ 9 cấp lọc KSI90 – Có đèn UV

5,290,000đ

-9% 5,790,000đ

Máy lọc nước karofi sRO không tủ 9 cấp lọc KSI90 – Có đèn UV Đã bán(354)
Máy lọc nước ro karofi ksi80 8 lõi có tủ IQ cao cấp

Máy lọc nước ro karofi ksi80 8 lõi có tủ IQ cao cấp

5,300,000đ

-9% 5,800,000đ

Máy lọc nước ro karofi ksi80 8 lõi có tủ IQ cao cấp Đã bán(391)
Máy lọc nước Karofi eRO80 - 9 cấp có tủ IQ cao cấp (+ đèn UV)

Máy lọc nước Karofi eRO80 - 9 cấp có tủ IQ cao cấp (+ đèn UV)

5,440,000đ

-9% 5,940,000đ

Máy lọc nước Karofi eRO80 - 9 cấp có tủ IQ cao cấp (+ đèn UV) Đã bán(414)
Máy lọc nước tiêu karofi chuẩn 2018 – 9 lõi lọc – N-e119

Máy lọc nước tiêu karofi chuẩn 2018 – 9 lõi lọc – N-e119

5,450,000đ

-9% 5,950,000đ

Máy lọc nước tiêu karofi chuẩn 2018 – 9 lõi lọc – N-e119 Đã bán(390)
Máy lọc nước Karofi IRO 1.1 - 8 cấp K8I-1 có tủ IQ

Máy lọc nước Karofi IRO 1.1 - 8 cấp K8I-1 có tủ IQ

5,480,000đ

-9% 5,980,000đ

Máy lọc nước Karofi IRO 1.1 - 8 cấp K8I-1 có tủ IQ Đã bán(456)
Máy lọc nước Karofi Optimus O-S139-NS

Máy lọc nước Karofi Optimus O-S139-NS

5,490,000đ

-2% 5,590,000đ

Máy lọc nước Karofi Optimus O-S139-NS Đã bán(455)
Máy lọc nước Karofi Optimus Hot O-H128

Máy lọc nước Karofi Optimus Hot O-H128

5,490,000đ

-9% 5,990,000đ

Máy lọc nước Karofi Optimus Hot O-H128 Đã bán(481)
MÁY LỌC NƯỚC KAROFI OPTIMUS S1–6 LÕI LỌC O-S126/A

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI OPTIMUS S1–6 LÕI LỌC O-S126/A

5,490,000đ

-9% 5,990,000đ

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI OPTIMUS S1–6 LÕI LỌC O-S126/A Đã bán(430)
Máy lọc nước karofi ksi90 – 9 lõi với tủ IQ cao cấp

Máy lọc nước karofi ksi90 – 9 lõi với tủ IQ cao cấp

5,550,000đ

-9% 6,050,000đ

Máy lọc nước karofi ksi90 – 9 lõi với tủ IQ cao cấp Đã bán(363)
Máy lọc nước Karofi E9RO

Máy lọc nước Karofi E9RO

5,590,000đ

-9% 6,090,000đ

Máy lọc nước Karofi E9RO Đã bán(397)
MÁY LỌC NƯỚC KAROFI SRO KHÔNG TỦ LỌC K9S-UV – 10 CẤP

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI SRO KHÔNG TỦ LỌC K9S-UV – 10 CẤP

5,590,000đ

-9% 6,090,000đ

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI SRO KHÔNG TỦ LỌC K9S-UV – 10 CẤP Đã bán(371)
Máy lọc nước karofi sRO 7 cấp lọc tủ IQ KSI70-UV

Máy lọc nước karofi sRO 7 cấp lọc tủ IQ KSI70-UV

5,690,000đ

-9% 6,190,000đ

Máy lọc nước karofi sRO 7 cấp lọc tủ IQ KSI70-UV Đã bán(398)
Chia sẻ: Facebook , Twitter , Google