Hệ thống lọc nướcs

Sản phẩm của Hệ thống lọc nướcs

Giảm giá 15%
Quà tặng

Cột áp phi DN=350, inox 304

3,540,000đ 4,130,000đ
Giảm giá 15%

Cột áp phi DN=350, inox 201

2,340,000đ 2,730,000đ
Giảm giá 15%

Cột áp phi DN=300, inox 304

2,220,000đ 2,590,000đ
Giảm giá 15%

Cột áp phi DN=300, inox 201

1,440,000đ 1,680,000đ

Lưới chặn hạt van to

Liên hệ

Lưới chặn hạt van nhỏ, cột nhỏ

Liên hệ

Lưới chặn hạt cột 7294

Liên hệ

Lưới chặn hạt cột 6094/6294/6386

Liên hệ

Lưới chặn hạt cột 4894

Liên hệ

Lưới chặn hạt cột 4872

Liên hệ

Lưới chặn hạt cột 4094

Liên hệ

Lưới chặn hạt cột 4072

Liên hệ

Lưới chặn hạt cột 3694

Liên hệ

Lưới chặn hạt cột 3672

Liên hệ

Lưới chặn hạt cột 3072

Liên hệ

Lưới chặn hạt cột 2472

Liên hệ

Lưới chặn hạt cột 2162

Liên hệ
Giảm giá 15%
Quà tặng

CỘT COMPOSITE HY Model 6394 (150PSI)

51,600,000đ 60,200,000đ
Giảm giá 15%
Quà tặng

CỘT COMPOSITE HY Model 6386 (150PSI)

50,400,000đ 58,800,000đ
Giảm giá 15%
Quà tặng

CỘT COMPOSITE HY Model 6094 (150PSI)

39,600,000đ 46,200,000đ
Giảm giá 15%
Quà tặng

CỘT COMPOSITE HY Model 4894 (150PSI)

30,000,000đ 35,000,000đ
Giảm giá 15%
Quà tặng

CỘT COMPOSITE HY Model 4872 (150PSI)

25,200,000đ 29,400,000đ
Giảm giá 15%
Quà tặng

CỘT COMPOSITE HY Model 4094 (150PSI)

21,600,000đ 25,200,000đ
Giảm giá 15%
Quà tặng

CỘT COMPOSITE HY Model 4272 (150PSI)

21,600,000đ 25,200,000đ
Chia sẻ: Facebook , Twitter , Google