AUTOVALVE

Autovavle là van sử dụng cho cột lọc nước trong hệ thống lọc nước xử lý nước sinh hoạt, hệ thống dây chuyền lọc nước tinh khiết

Các Sản phẩm của AUTOVALVE

Van làm mềm theo lưu lượng loại WS1.5CI

Van làm mềm theo lưu lượng loại WS1.5CI

32,400,000đ

-15% 37,800,000đ

Van làm mềm theo lưu lượng loại WS1.5CI Đã bán(340)
Autovalve 2900 ST-FLECK

Autovalve 2900 ST-FLECK

33,600,000đ

-15% 39,200,000đ

Autovalve 2900 ST-FLECK Đã bán(478)
Autovalve F112A1 (Tái sinh theo thời gian)

Autovalve F112A1 (Tái sinh theo thời gian)

36,600,000đ

-15% 42,700,000đ

Autovalve F112A1 (Tái sinh theo thời gian) Đã bán(347)
Autovalve F112A3 (Tái sinh theo lưu lượng)

Autovalve F112A3 (Tái sinh theo lưu lượng)

36,600,000đ

-15% 42,700,000đ

Autovalve F112A3 (Tái sinh theo lưu lượng) Đã bán(373)
Autovalve 5600 FT – FLECK

Autovalve 5600 FT – FLECK

4,020,000đ

-15% 4,690,000đ

Autovalve 5600 FT – FLECK Đã bán(374)
Đầu nối van bằng nhựa 1" V3007-06 mới 100%

Đầu nối van bằng nhựa 1" V3007-06 mới 100%

410,000đ

-15% 480,000đ

Đầu nối van bằng nhựa 1" V3007-06 mới 100% Đã bán(309)
Van lọc theo thời gian loại WS2EI

Van lọc theo thời gian loại WS2EI

41,400,000đ

-15% 48,300,000đ

Van lọc theo thời gian loại WS2EI Đã bán(330)
Autovalve 5600 ST - FLECK

Autovalve 5600 ST - FLECK

4,200,000đ

-15% 4,900,000đ

Autovalve 5600 ST - FLECK Đã bán(349)
Van lọc theo thời gian loại WS2CI

Van lọc theo thời gian loại WS2CI

44,160,000đ

-15% 51,520,000đ

Van lọc theo thời gian loại WS2CI Đã bán(341)
Autovalve 3150 FT– FLECK

Autovalve 3150 FT– FLECK

45,000,000đ

-15% 52,500,000đ

Autovalve 3150 FT– FLECK Đã bán(452)
Autovalve F96B1 (Filter – chế độ lọc)

Autovalve F96B1 (Filter – chế độ lọc)

48,600,000đ

-15% 56,700,000đ

Autovalve F96B1 (Filter – chế độ lọc) Đã bán(347)
Autovalve F96A1 (Tái sinh theo thời gian)

Autovalve F96A1 (Tái sinh theo thời gian)

51,600,000đ

-15% 60,200,000đ

Autovalve F96A1 (Tái sinh theo thời gian) Đã bán(323)
Van làm mềm theo lưu lượng loại WS2EI

Van làm mềm theo lưu lượng loại WS2EI

53,800,000đ

-15% 63,000,000đ

Van làm mềm theo lưu lượng loại WS2EI Đã bán(316)
Autovalve F96A3 (Tái sinh theo lưu lượng)

Autovalve F96A3 (Tái sinh theo lưu lượng)

54,000,000đ

-15% 63,000,000đ

Autovalve F96A3 (Tái sinh theo lưu lượng) Đã bán(314)
Van làm mềm theo lưu lượng loại WS2CI

Van làm mềm theo lưu lượng loại WS2CI

55,200,000đ

-15% 64,400,000đ

Van làm mềm theo lưu lượng loại WS2CI Đã bán(324)
Autovalve F75A1 (Filter – chế độ lọc)

Autovalve F75A1 (Filter – chế độ lọc)

7,800,000đ

-15% 9,100,000đ

Autovalve F75A1 (Filter – chế độ lọc) Đã bán(401)
Autovalve F74A1 (Tái sinh theo thời gian)

Autovalve F74A1 (Tái sinh theo thời gian)

7,800,000đ

-15% 9,100,000đ

Autovalve F74A1 (Tái sinh theo thời gian) Đã bán(476)
Autovalve F74A3 (Tái sinh theo lưu lượng)

Autovalve F74A3 (Tái sinh theo lưu lượng)

7,800,000đ

-15% 9,100,000đ

Autovalve F74A3 (Tái sinh theo lưu lượng) Đã bán(328)
Autovalve 5600 SXT– FLECK

Autovalve 5600 SXT– FLECK

8,160,000đ

-15% 9,520,000đ

Autovalve 5600 SXT– FLECK Đã bán(390)
Chia sẻ: Facebook , Twitter , Google