Than hoạt tính

Sản phẩm của Than hoạt tính

Than hoạt tính TB-05 Trà Bắc

Liên hệ
Đã bán(175)

Than hoạt tính TB-01 Trà Bắc

Liên hệ
Đã bán(161)

Than gáo dừa loại 2

Liên hệ
Đã bán(214)

Than gáo dừa loại 1

Liên hệ
Đã bán(210)

Than gáo dừa – Trà Bắc T-GD-2 bao dứa

Liên hệ
Đã bán(246)

Than gáo dừa – Trà Bắc T-GD-1 bao giấy

Liên hệ
Đã bán(216)

Than hoạt tình gáo dừa Trà Bắc T-TBV - Việt Nam

Liên hệ
Đã bán(280)

Than hoạt tính Calgon Carbsorb 40 - Mỹ

Liên hệ
Đã bán(346)

Than hoạt tính Calgon Carbsort 30 – Mỹ

Liên hệ
Đã bán(196)

Than hoạt tính Norit PK 1-3 Hà Lan

Liên hệ
Đã bán(277)

Thay thế vật liệu bảo trì hệ thống lọc thô lọc tổng nước cấp sinh hoạt

50,000đ

-59% 120,000đ

Đã bán(799)

Than hoạt tính Anthraxít - T-ATH

Liên hệ
Đã bán(333)

Than hoạt tính dạng que - T-QUE

Liên hệ
Đã bán(209)
Chia sẻ: Facebook , Twitter , Google